Risk

Vorm samen het fundament voor een solide bank

Rabobank is een coöperatieve bank, gebouwd op vertrouwen. Miljoenen klanten, binnen én buiten Nederland, rekenen op ons. Om het financieel welzijn van onze klanten te waarborgen, streeft de afdeling Risk binnen Rabobank ernaar de financiële stabiliteit van onze organisatie te bewaken.

We zorgen dat Rabobank niet alleen nu, maar ook in de toekomst een solide bank blijft. Dat vraagt om vooruitstrevendheid. Risk gaat verder dan het herkennen van risico’s; met gebruik van data spelen we pro-actief in op ontwikkelingen en anticiperen we op het onverwachte. Daarmee vervullen we een voorbeeldrol, onder andere op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance).

Jouw vooruitziende blik en je vermogen om te doorgronden, vormen je belangrijkste instrumenten als Risk-professional. Als strategisch partner beoordeel je de impact van marktontwikkelingen, anticipeer je op de gevolgen van klimaatverandering of speel je in op de risico’s van digitalisering om bewuste besluitvorming binnen de risicobereidheid mogelijk te maken. Je overziet het geheel en zet denken om naar handelen.

Samen met je team vorm je een essentiële schakel in het bewaken van het solide karakter van Rabobank. Een bank waarop klanten wereldwijd blijven vertrouwen.

Expertises binnen Risk

Financial Risk

Financial Risk

Kredieten, markten, liquiditeit en rente zijn van groot belang voor onze financiële activiteiten. Jij zorgt voor groei en stabiliteit binnen de bank, door financiële risico’s en marktontwikkelingen te analyseren en te beoordelen.
Non-Financial Risk

Non-Financial Risk

Hier komen systemen en beleid samen met menselijk handelen. Samen met Compliance draag je bij aan een solide, maar flexibel proces door zaken als fraude, juridische risico’s en operationele fouten te identificeren, te monitoren en te beoordelen.
Emerging Risk

Emerging Risk

Je speelt in op grote veranderingen in de wereld, of het nu gaat om het beschermen van onze systemen en data tegen digitale bedreigingen (IT Risk) of het inspelen op de effecten van klimaatverandering op onze organisatie (ESG-Risk).

Collega's aan het woord

Onze medewerkers vertellen hoe het echt is om bij de Rabobank te werken.

Onze recruiter helpt je graag verder