Vertrouwen en verbinding als basis voor groei

Nathalie begon in 2004 als Intern Specialist Verzekeren bij Rabobank en groeide door naar Adviseur Verzekeren. "Ik was gedetacheerd bij verschillende projecten en pilots door het hele land. Ik heb dat een aantal jaar met veel plezier gedaan, maar ik was veel van huis en ik merkte dat ik toch weer op een vaste plek wilde werken. Na de geboorte van mijn tweeling ben ik aan de slag gegaan als medewerker van een van de klantteams binnen het Service Centrum Verzekeren en vandaaruit doorgegroeid naar teamlead."

Ondersteuning van collega’s

Nathalie is teamlead van een van de klantteams binnen de Centrale Ondersteuning Verzekeren. “De klantteams ondersteunen onze collega’s, de verzekeringsadviseurs op de kringen – de banken in de regio – met allerlei werkzaamheden. Zij kunnen zich dan volledig richten op het adviseren van klanten en wij beantwoorden vragen over producten, voeren mutaties op verzekeringen door en zorgen dat de juiste polis naar onze klanten gaan zodat zij goed verzekerd zijn. Het is heel afwisselend.”

“Naast de klantteams vind je binnen het COV ook teams die offertes maken, schades in behandeling nemen en andere administratieve werkzaamheden uitvoeren op het gebied van zakelijk verzekeren.” Nathalie lacht: “Ja, het is heel breed. Binnen de klantteams zit enorm veel vakinhoudelijke kennis. Er werken hier mensen die al jaren met veel passie het verzekeringsvak uitvoeren. De kringen en de verzekeraars waar we mee samenwerken, weten ons dan ook goed te vinden.”

“Stel, een risicospecialist op de kring heeft een gesprek gehad met een zakelijke klant, die een nieuwe inventaris heeft aangeschaft. De mutaties die daaruit voortkomen, komen bij het klantteam terecht. Wij schakelen dan met de verzekeringsmaatschappij om de polis te beoordelen. Dat soort overleg, tussen kring, verzekeraar en ons, gebeurt dagelijks.”

Ruimte om te groeien

“Ik coördineer de werkzaamheden binnen mijn team, zorg voor afstemming binnen de afdelingen, onderhoud contacten met de kringen en hou me bezig met het inrichten van nieuwe processen. Daarnaast werk ik aan de doorontwikkeling van mijn team. Ik vind het belangrijk dat mijn teamleden ruimte krijgen om te groeien, binnen of buiten hun huidige functie.”

“Wat wij mogen en kunnen oppakken wordt steeds breder, en dat betekent dat het belangrijk is om bij te blijven en je kennis uit te breiden. Gelukkig is daar binnen Rabobank veel aandacht voor. Je krijgt een eigen opleidingsbudget waarmee je zelf mag bepalen hoe je jezelf verder wil ontwikkelen.”

Een goede werksfeer

“We werken vanuit huis en op kantoor. Thuiswerken past goed bij onze werkzaamheden, maar toch is het belangrijk om elkaar ook fysiek te zien. Daarvoor hebben we regelmatig kantoordagen, waarin elkaar ontmoeten en verbinding maken centraal staan.”

Onze samenwerking zorgt voor kwaliteit. Als iets niet lukt, zijn er altijd collega's om je te helpen.
Nathalie van Olst, Teamlead Centrale Ondersteuning Verzekeren

“We werken hard aan een veilige werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en feedback kan geven. Als team willen we kwaliteit bieden, samen dragen we het werk. Naast de afwisseling in werkzaamheden is die samenwerking wat het werk echt leuk maakt. Als iets niet lukt, zijn er altijd collega’s die je kunnen helpen. Daar ben ik trots op.”

“Eens per kwartaal voer ik kampvuurgesprekken met mijn team. Het gaat daarbij juist niet over werk, maar over wie je bent als persoon, wat er belangrijk voor je is. Zo leren we elkaar ook op persoonlijk vlak beter kennen.”

Nathalie van Olst, Teamlead Centrale Ondersteuning Verzekeren in gesprek

Mensen bewust maken van hun talent

“Als teamlead probeer ik het beste uit mensen te halen. Onder andere met een-op-een gesprekken met mijn teamleden. Daar zit de kennis over hoe het beter kan. Wat kan anders? En hoe doen we dat? Mijn drijfveer is om mensen bewust te maken van hun talenten. En dat doe je door samenwerking, door vragen te stellen en open te zijn. Met een open dialoog help je jezelf, je directe collega’s en de organisatie vooruit.”