Junior Cloud Engineer

For English please scroll down 


Stel je eens voor 
Dat jij kan meewerken aan het vormgeven van de toekomst van de Rabobank. Een verantwoordelijkheid met impact, waar jij als Junior Cloud Engineer aan kan bijdragen door het stimuleren van de adoptie van Cloud Native Application Designs binnen de Rabobank in het Cloud Competence Center.

Impact Creëren
Als een Cloud Engineer, ben jij verantwoordelijk voor het gebruik kunnen maken van Public Cloud binnen de Rabobank. Jij helpt de DevOps teams met het naar de Cloud gaan door
•    Bouwen, optimaliseren en onderhouden van het cloud provider platform
•    Bouwen van cloud componenten, ontwerpen van oplossingen of het verbeteren van automation
•    Uitvoeren van diverse taken met volledige autonomie
•    Ontwikkel van jouw kennis van de complete technology stack (network, security, containers, etc.)
•    Werken in DevOps teams met Agile methodologie

Met elkaar
Samenwerken is een kernwaarde binnen het Cloud Competence Center. Ons team werkt samen om alle software- en automation processen sneller, flexibeler en veiliger te maken. Dit nieuwe team is de katalysator van onze cloud transformatie. Eén van onze doelen is het versnellen van onze ontwikkeling (twice as fast). Wij bereiken onze doelen door focus en altijd dat beetje extra doen voor onze klanten. Als een Cloud Engineer kun jij jouw perspectief delen binnen het team van 30 kritische collega’s waaronder:

Menno, Cloud Engineer; het is heel inspirerend om betrokken te zijn bij het begin van zo’n belangrijke verandering in het Rabobank IT landschap. Wij hebben een grote verantwoordelijk om Public Cloud binnen de Rabobank goed te laten werken en de uitdaging om de fundamenten voor de Rabobank IT van de toekomst neer te leggen. 

Met Jouw Talenten

Van klantgerichtheid, enthousiasme en onverzadigbare honger naar nieuwe technologie is wat ons drijft. In aanvulling is het een pre als jij het volgende hebt:
•    Kennis van Cloud infrastructuur
•    Kennis en ervaring met programmeren
•    Kennis van Agile & Scrum
•    Kennis van DevOps, Git, Continuous Integration / Continuous Delivery
•    Nieuwsgierig en leergierig
•    Kritisch en assertief
•    HBO & WO 

Bij de Rabobank
Dat de Rabobank een financiële dienstverlener is voor meer dan 8,5 miljoen klanten in 40 landen, wist je vast al. Weet je ook dat we met elkaar werken aan een betere wereld? Dit doen we op verschillende manieren, zoals:
•    Jaarlijks investeren we flink in het Nederlandse verenigingsleven. We ondersteunen zo’n 1250 organisaties in sport en cultuur die voor veel mensen een tweede thuis zijn.
•    In een project met Humanitas helpen wij mensen thuis met hun financiële problemen door de financiële administratie op orde te brengen.

Young Professional Program IT

Wil jij ook je persoonlijke en professionele groei combineren door te werken aan een betere digitale bank? En ben je geïnteresseerd in deze functie? We horen graag je motivatie voor het Young Professional Program IT!
In dit programma van 18 maanden word je getraind en gecoachte in je persoonlijke ontwikkeling en werk je in een uitdagende functie. Je ontdekt je sterke kanten en wordt uitgedaagd op je ontwikkelpunten. Je leert een onafhankelijke mening te ontwikkelen, maar ook om de waarde van samenwerking te ervaren.
Stefan, Junior Cloud Engineer en Young Professional: “Wij leren van elkaar door onze persoonlijke worstelingen met elkaar te delen”

Wil je meer weten? Kijk op https://rabobank.jobs/nl/programmas/young-professional-programme-it/ 
Vermeld in de sollicitatie jouw belangstelling in het Young Professional Programme IT.

Goed om te weten:
•    Solliciteren kan via de knop “Solliciteren”. Reacties worden conform vacaturemanagement in behandeling genomen.
•    Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de screening procedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten.
•    Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent!
 

Imagine… 
Imagine you can participate in shaping the future of Rabobank! A responsibility with real impact, which, you contribute to as a Junior Cloud Engineer by driving adoption of Cloud Native Application Designs within Rabobank in the Cloud Competence Center.

Create an impact
As a Cloud engineer, you are responsible for enabling public cloud within Rabobank. You help speeding up the process for DevOps team to go on the cloud by
•    Building, optimization and maintenance of the cloud provider platform
•    Building cloud components, designing solutions or working on automation 
•    Undertaking diverse responsibilities and full autonomy
•    Growing your knowledge on the complete technology stack (network, security, containers, etc.). 
•    Working in DevOps team with Agile methodology


With each other
In the Cloud Competence Center, collaboration is our core value. Our team joins forces to make all software and automation processes faster, more agile and more secure.
This new team is the lead of our global Cloud transformation. One of the goals of our team is to make the development twice faster. We achieve the goal by staying focused and always running extra miles for our customers. As a Cloud Engineer, you exchange your perspectives with the team of 30 opinionated colleagues including:

Menno, Cloud Engineer: 'It is incredibly inspiring to be involved in the start of such a fundamental change in the Rabobank IT landscape. We have a huge responsibility to make Public Cloud work within Rabobank and a challenge to lay the foundations for the Rabobank IT of the future. '


With your talents
Customer orientation, enthusiasm and an unstoppable hunger for new technologies is what drives us. In addition, it is nice that you have:
•    Knowledge of Cloud infrastructure 
•    Coding skills 
•    Agile development / SCRUM knowledge;
•    DevOps, Git, Continuous Integration / Continuous Delivery knowledge.
•    Curiosity and eagerness to learn 
•    Critical thinking and assertiveness 
•    HBO & WO


At Rabobank
That Rabobank is a financial service provider for 7.1 million customers in 40 countries, you probably already knew. Do you also know that we are working together for a better world? We do this in 101 ways such as:
•    We invest heavily in Dutch club life each year. We support around 1250 organizations in sports and culture that are a second home for many people.
•    In a project with Humanitas we help people who have financial problems to get their home administration in order.


Our Young Professional Programme IT
Are you getting excited by this opening? Would you be even more interested, if we tell you that you can also focus on your personal growth and with your fresh ideas make an impact on the future of our digital bank? 
Join the Young Professional Programme IT and besides working as a Cloud Engineer, you get an 18-month programme where you carry out challenging projects and get personal and professional development trainings. We will help you discover your strengths and challenge you to evolve further. We teach you to form an independent opinion, but also to experience the value of cooperation. With 9 other programme members within IT, you get to also challenge the status quo. 
Stefan, Junior Cloud Engineer and Young Professional: “We all share our personal struggles which helps us move forward and learn from each other”. 
To know more about the programme: https://rabobank.jobs/en/student-and-starter/
If you are interested by this program, specify your interest for the Young Professional Programme IT in your application!


Good to know: 
•   Apply via the button “Apply now”. Responses will be handled in accordance with our vacancy management policy.
•    The application process includes screening. Based on the screening procedures in place at Rabobank, we assess whether new staff are reliable enough to work at Rabobank
•    Everyone is different, and it is exactly those differences that help us become an even better bank. That is why we want to know who you really are!

Junior Cloud Engineer

Type contract Fulltime
Vakgebied IT / Studenten & Starters
Land Nederland
Locatie Zeist
Referentienummer JR_00003620
Publicatiedatum 9 september 2019

Magalie Carlucci

Recruiter

Sollicitatieprocedure

Waar we het verschil maken

Vacatures die misschien ook bij je passen

Nog niet de baan gevonden die bij je past?
Rabobank.jobs gebruikt cookies
Door cookies werkt de site goed en veilig. Ook kunnen we u beter informeren. Welk niveau van cookies en verwerken van persoonsgegevens wilt u dat wij gebruiken?
Meer informatie over cookies