Over Rabobank, jouw nieuwe werkgever

Wie we zijn

Met bijna 2 miljoen leden is de Rabobank een van de grootste coöperaties van Nederland. Onze geschiedenis vanuit de boerenleenbanken bepaalt nog altijd hoe we in de wereld staan: gedreven om te zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.

Vanaf 1895 sloegen boeren en tuinders de handen ineen om kredietcoöperaties te starten volgens het Raiffeissen systeem. De Rabobank Groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te onthouden vond. De naam is ontleend aan de beginletters van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. Sinds 1980 wordt de bank nog slechts aangeduid als Rabobank. 

Leden vormen de basis van de coöperatieve bank. Rabobank begon ooit als een kredietcoöperatie om boeren aan goede leningen te helpen en zo bij te dragen aan verbetering van de leestandaard op het platteland. De wereld ziet er nu heel anders uit. Onze klanten en leden hebben andere behoeften dan toen, maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onszelf & de wereld om ons heen te versterken.

Rabobank door de tijd (PDF)
Rabobank in een oogopslag (PDF)

Waar we voor gaan

We zijn een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Elke tijd en generatie kent kleine en grote uitdagingen. Op zoek naar oplossingen voor makkelijke en moeilijke vraagstukken, slaan mensen regelmatig de handen ineen. Rabobank doet dit al 125 jaar. Slimme boeren begonnen er ooit mee: wat ze in hun eentje niet voor elkaar kregen, lukte samen wel. Zo ontstond een coöperatie als bank, die via haar leden sterk verankerd is in de samenleving.

Inmiddels zijn we met ruim 43.000 medewerkers actief in 38 landen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten met een breed assortiment aan financiële producten en diensten; wereldwijd focussen we op ondernemers en ondernemingen in de food- en agrisector. De Rabobank Groep bestaat verder uit BPD, Obvion en DLL, waarmee we onze klanten respectievelijk woon- en lease oplossingen bieden.

Daarom omarmen we innovatie, groei en verduurzaming van de samenleving. We investeren extra in het samen bedenken van oplossingen waar iederéén beter van wordt; de klant, de buurt en de wereld. En een deel van onze winst investeren we in de samenleving. De ene keer bij jou in de buurt, de andere keer verder weg, bijvoorbeeld om te zorgen dat Afrikaanse boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Uiteindelijk gaat het ons om wat er in de samenleving speelt. Hoe we onze gezamenlijke leefwereld kunnen versterken en toekomstbestendig kunnen maken. Zodat mensen de keuzes kunnen maken die voor hen belangrijk zijn, nu en in de toekomst. Dat is waar onze missie ‘Growing a better world together’ voor staat. Het verduurzamen van de manier waarop we leven en werken. Daarbij richten we ons op drie grote wereldwijde transities: de voedseltransitie, klimaat & de energietransitie en inclusiviteit.

Rabobank is meer dan een bank. In de eerste plaats zijn we een coöperatie – en daarmee onderscheiden we ons van andere banken. Want dankzij ons ‘coöperatieve bankieren’, kunnen we meer positieve invloed uitoefenen op mens en maatschappij. En dat komt goed van pas, want grote uitdagingen beïnvloeden de wereld waarin we leven. Denk aan klimaatverandering, maar ook aan groeiende (financiële) ongelijkheid. Rabobank wil samen met haar grote achterban bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Bekijk de video over onze missie en visie.

Hoe we het doen

Grote transities geven vorm aan de wereld waarin we leven. Wij als coöperatieve bank, geworteld in de wereld van voedsel en in Nederland, richten ons op die transities waar we met onze proposities impact op kunnen hebben. Onze proposities geven we vorm door onze klanten, producten en diensten, kennis en ons netwerk aan te bieden. Om een betere wereld voor toekomstige generaties achter te laten, is een belangrijke verschuiving in de transities nodig.​​​​​​​

Voedseltransitie

De beschikbaarheid van genoeg, gezond en betaalbaar voedsel om de wereldbevolking te voeden is na de klimaatuitdaging de meest urgente en complexe uitdaging waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

 • Propositie: duurzame voeding
  Duurzame voeding is een fundamenteel onderdeel van onze internationale visie Banking for Food. We willen een prominente rol in het publieke debat over de voedseltransitie spelen. Onze netwerken stellen ons in staat producenten met consumenten te verbinden en onze kennis stelt ons in staat om actief deel te nemen aan ronde tafel gesprekken over duurzaamheid binnen wereldwijde agri business-waarde ketens.

Klimaat & de energietransitie

Klimaatverandering en de transitie naar een duurzamere energievoorziening en -verbruik is dringend nodig om de huidige klimaatverandering aan te pakken en de negatieve effecten, die deze al veroorzaakt, te onderdrukken. Zelfs als we voldoen aan het akkoord van Parijs is zowel klimaatmitigatie als klimaataanpassing nodig. Mitigatie vereist zowel een verschuiving naar een duurzamere productie van energie, als een lager energie verbruik in zowel het industriële deel van de economie als in het energie verbruik van huizen en woningen. Deze transitie geldt ook voor een duurzamer gebruik van de andere hulpbronnen en grondstoffen die de planeet heeft, op weg naar een meer circulaire economie.

 • Propositie: duurzame groei en energievoorziening
  We stimuleren duurzame groei voor bedrijven. Door samen met innovatieve klanten en sociale partners aan ambitieuze duurzaamheidsprojecten te werken, willen we anderen inspireren om in hun eigen waarde ketens te verduurzamen. We willen onze klanten helpen bij het realiseren van een meer circulaire economie. Onze ambitie is om ook de “bank van de energietransitie” te worden, voortbouwend op onze al prominente rol in de financiering van duurzame energieprojecten.
 • Propositie: duurzaam wonen
  In Nederland streven we naar een versnelling van de verschuiving naar duurzaam wonen voor mensen met een bijzondere focus op het versnellen van de overgang naar duurzame woningen, door efficiëntere energievoorziening en efficënter energieverbruik.

Meer inclusieve samenleving

Sociale cohesie brokkelt steeds verder af door de effecten van lage inkomens, verminderde steun en economische solidariteit in combinatie met de impact van verdere digitalisering op de samenleving. Deze factoren dragen bij aan een meer individuele samenleving, meer sociale stress en het verlies van financieel welzijn, vooral voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

 • Propositie: financieel gezond leven
  Gezien onze rol als coöperatieve retailbank in Nederland willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit is onze bijdrage aan een inclusieve samenleving waarin mensen zelfredzamer zijn.
 • Propositie: Betaalbaar en duurzaam huren
  In de woningmarkt in Nederland zijn er onvoldoende betaalbare en duurzame huurwoningen beschikbaar voor middeninkomens. Samen met onze dochter BPD willen wij via het BPD Woningfonds een bijdrage leveren aan een oplossing voor dit probleem, door deze woningen te bouwen en te verhuren aan deze doelgroep. 

De Rabo Foundation

Medewerkers en gepensioneerde medewerkers van de Rabobank supporten het werk van Rabo Foundation. Zij zijn donateurs van het Rabo Foundation Medewerkersfonds en samen investeren ze in de zelfredzaamheid van bijna 5,5 miljoen mensen wereldwijd.

Overige interessante informatie

 • Bekijk De weg naar verandering, verduurzaming van het voedselsysteem voor Rabobanks visie op een onderling verbonden, innovatief voedselsysteem dat klaar is voor wat de toekomst ook brengt.

 • We bieden hier een podium voor de uiteenlopende sociale en maatschappelijke initiatieven, waar we via onze leden, andere klanten of medewerkers actief bij betrokken zijn. Met daarin nu veel focus op bijzondere verhalen van mensen die juist in deze periode de handen ineenslaan en naar elkaar omkijken.

  Dit platform binnen onze website is voor iedereen toegankelijk: behalve leden kan dus iedereen hier kennis maken met de coöperatieve mentaliteit van de Rabobank.

 • Rabobank gelooft in de kracht van persoonlijke ontwikkeling. Door regelmatig bij jezelf na te gaan wat je hebt geleerd, wat je morgen anders kunt doen en waar je energie van krijgt, haal je het beste uit jezelf.
  Hoe mooi is het om te leren van de ontwikkeling van jouw collega’s? In het GROW Magazine vertellen medewerkers van Rabobank over hun vakgebied, carrièrepad en groei.

 • Bij Rabobank vinden we het belangrijk dat je jezelf kan zijn. Thema’s als diversiteit, inclusiviteit en veiligheid brengen we daarom vanuit verschillende hoeken onder de aandacht. Zo ook via onze diversiteitsnetwerken:

  • Het internationale netwerk: GLOBO
   GLOBO is het internationale netwerk voor zowel anderstaligen als Nederlandstaligen die graag een plek willen hebben om werkkennis en ervaring te delen om continu te groeien als een inclusieve en diverse organisatie.
  • Jong Rabo
   Jong Rabo motiveert haar leden om te blijven ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en de beste versie van zichzelf te zijn.
  • Kleurrijk Rabo
   Rabo Kleurrijk draagt bij aan een diverse en inclusieve organisatie waar medewerkers met een bi-culturele achtergrond ten volle kunnen groeien en hun potentieel kunnen benutten.
  • RaboActive
   RaboActive richt zich op senior medewerkers die actief betrokken willen blijven en plezier willen hebben in hun werk.
  • RaboWomen
   RaboWomen wil het potentieel van vrouwen* ontsluiten, bijdragen aan ‘a great place to work’ en vrouwen accelereren in hun ontwikkeling.
  • Rainbow
   Rainbow staat voor “Queer inclusie op het werk”.
  • Rap aan de Slag
   Met Rap aan de Slag verzamelen we informatie over verschillende vaardigheden, helpen we elkaar door (digitale) vergaderingen wanneer er speciale behoeften zijn vanwege blindheid, stoornis, neurodiverse etc. of vinden we collega’s om je ervaring te delen om te presteren op een manier die bij je past.
  • Women in Tech
   Een inclusieve omgeving voor vrouwen* in de IT omarmen en ondersteunen bij de Rabobank en gelieerde ondernemingen waarmee we de diversiteit vergroten en de genderkloof verkleinen.

  Wil je meer weten over onze diversiteitsnetwerken? Nadat je officieel indienst bent getreden, vind je meer informatie op het interne platform ‘Rabohub Menu’ onder het kopje ‘Our Organization’ – ‘Employee Networks’.

  *We schrijven vrouwen hier om alle mensen op te nemen die zichzelf identificeren als vrouw, degenen die niet van binaire geslachtsdefinities houden en iedereen die geïnteresseerd is in het ondersteunen van vrouwen (in technologie).