Ontwikkel - Skills

Werken aan je skills

Je ontwikkelen op (een van) de 12 Rabobank skills stelt je in staat om:

 • Je eigen acties en aanpak snel aan te passen aan veranderende omstandigheden (Agility)
 • Nog verder te groeien op de sterke punten van jou en je team door hierop te reflecteren en feedback van collega’s te vragen en te geven (Self-reflection)
 • In te spelen op behoeften en emoties van jezelf en anderen (Emotional Intelligence)
 • Nieuwe ideeën en invalshoeken bedenken en laten ontstaan om te experimenteren met een andere aanpak (Creativity)
 • Klantrelaties een hoog serviceniveau te bieden en de klantrelatie te versterken (Service Orientation)
 • Problemen identificeren, informatie beoordelen en daarmee problemen onder complexe omstandigheden oplossen (Complex Problem Solving)
 • Je verhaal zo vorm te geven en op te bouwen dat je overtuigt en aansluit bij de behoeften van het publiek (Storytelling)
 • Teams en collega’s te ondersteunen om prestaties te verbeteren en talenten te stimuleren (Coaching)
 • Waardevolle relaties op te bouwen die voor beiden kennis, steun en samenwerking versterken (Networking)
 • Gedegen beslissingen te nemen door een juiste analyse, beoordelingsvermogen en ervaring (Judgement & Decision making)
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke, team- en organisatiedoelen vanuit ideeën en meningen van anderen (Collaborating)
 • Met oog voor de behoeftes en motivaties van deelnemers aan de onderhandeling, breng je verschillende perspectieven samen tot een gemeenschappelijk besluit. (Negotiating)
Rabobank - skills framework (PDF)

Terug naar: Ontwikkel jouw loopbaan