Transitie naar de cloud als katalysator van verandering

Menno Stevens, Cloud Engineer

‘De IT-systemen van de Rabobank zijn in transitie naar de public cloud. Dat is een meerjarentraject waar ik als Cloud Engineer elke dag een stukje aan bijdraag. Het is een grote verantwoordelijkheid en een mooie uitdaging om het te laten slagen, maar vooral ontzettend inspirerend om het fundament te leggen van onze IT voor de toekomst.’

Prototype binnen een week

‘IT raakt vrijwel al onze processen en onderdelen, dus de transitie naar de cloud is voor de hele bank, en uiteindelijk onze klanten, een enorme vooruitgang. We kunnen hierdoor namelijk veel sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt. Dat is de essentie en eigenlijk ook de noodzaak, gezien de snel veranderende wereld waarin we leven.

Voorheen hadden we een zeer grote infrastructuur-afdeling. Dankzij de cloud hebben projecten van DevOps-teams een veel kortere doorlooptijd omdat ze niet meer afhankelijk zijn van allerlei partijen binnen die afdeling. Samen met mijn collega’s van het Cloud Competence Centre, zorgen we ervoor dat de DevOps-teams hun projecten snel en gemakkelijk zelf kunnen realiseren door gebruik te maken van de met onze afdeling ontwikkelde, veilige, standaard features in de public cloud in plaats van een eigen infrastructuur.

Als de business nu een nieuwe functionaliteit of applicatie nodig heeft, is het een kwestie van dagen voor we een prototype hebben. Voorheen waren dat weken, soms zelfs maanden. Dankzij de cloud zijn onze processen veel efficiënter en gebruiksvriendelijker en is de time to market van producten en diensten richting onze klanten veel korter.’

IT pioniers binnen de bank

‘Het Cloud Competence Centre is eigenlijk een onderneming op zich binnen de bank. We zijn met 20 à 30 collega’s en krijgen veel vrijheid en vertrouwen om alles waar Rabobank IT de afgelopen jaren mee bezig is geweest, opnieuw tegen het licht te houden. Samen met de DevOps-teams migreren we alle bestaande applicaties één voor één en zo slim mogelijk naar de cloud. We maken gebruik van PaaS (Platform as a Service) en IaaS (Infrastructure as a Service) diensten, met name van Microsoft Azure, maar ook AWS en GCP. PaaS cloud-diensten zijn het meest efficient om applicaties om te zetten van de klasieke manier van ontwikkelen naar de nieuwe. Bij deze transitie gebruiken we onder andere Serverless Functions en Containers.

Alle applicaties komen aan de beurt, we staan echt pas aan het begin. En voor nieuwe applicaties zorgen we uiteraard dat ze direct in de cloud werken. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor Rabobank wereldwijd. We zijn op het moment ook bezig voor Rabobank Brazilië. Zij zijn met een lokale partij een app voor boeren aan het ontwikkelen en hebben ons nodig om de app snel en veilig naar het Rabobank gedeelte van de public cloud te krijgen. Dan realiseer ik me tot hoe ver de invloed van onze cloud based manier van werken eigenlijk reikt: tot het Braziliaanse platteland dus. Hoe gaaf is het dat we ook internationaal onze collega’s en klanten verder helpen? ‘

Experimenteren en van elkaar leren

‘Wat het werk als Cloud Engineer zo leuk en interessant maakt, is dat we continu dingen aan het proberen en het ontdekken zijn. Verandering is het uitgangspunt. Je kunt als IT’er niet vasthouden aan oude methoden, want dan haalt de techniek je in. We leren elke dag en doen ook van alles om de opgedane kennis onderling te delen en verspreiden, bijvoorbeeld via de cloud-nieuwsbrief die we sinds een paar weken versturen. Samenwerken, kennisdeling en een leergierigheid zijn essentieel, gezien de breedte en snelle ontwikkelingen binnen ons vak.

Vanuit de gedachte dat je samen meer weet dan alleen, organiseren we ook één keer in de twee maanden ‘Knowledge Sharing’-sessies: avonden waarop collega’s hun ervaringen met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud technologie delen. Er is altijd pizza en wat te drinken en iedereen die het interessant of nuttig vindt, mag komen. Mensen stellen vragen, geven feedback en soms kom je samen tot de ontdekking dat bepaalde kennis ook nuttig is voor een ander project. Het kan net die kickstart zijn die je nodig hebt. Dat zo’n initiatief vanuit de mensen zelf komt, vind ik mooi. En typerend voor de Rabobank.’