Thuis, elders en op kantoor werken: zoeken naar de balans

De flexibiliteit van thuiswerken is prettig, maar samenwerken aan complexe uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling is lastiger. In de pilot Rabo@Anywhere keek Robbert-Jan Wanna naar hoe we de voordelen van op kantoor werken en de voordelen van thuiswerken bij elkaar kunnen brengen.

“Ik zag mezelf na mijn studie bedrijfskunde nou niet direct bij een financiële instelling aan de slag gaan. Ik zei altijd: ‘Ik wil niet bij een bank werken, en ook niet bij een begrafenisonderneming.’ Tot een vriend me wees op de traineeships en ik me ben gaan verdiepen in de Rabobank. Van wat ik zag werd ik enthousiast.”

“Rabobank is een coöperatie en richt zich op de lange termijn. Ik voel me verbonden met de missie Growing a better world together. Als je uitspreekt waar je heen gaat, neem je een positie in waarmee je dat kunt bewerkstelligen. Ik vind dat heel sterk. Via het Rabo Global traineeship ben ik dus toch bij een bank terechtgekomen!”

Thuiswerken als heilige graal?

“Na het traineeship heb ik gewerkt als business analist en zat ik in de ondernemingsraad. Toen de coronacrisis begon, was het van belang om snel als organisatie samen met een afvaardiging van de ondernemingsraad te schakelen. We wisten in die tijd niet wat eraan ging komen, en wat het voor de organisatie en de mensen ging betekenen. Als onderdeel van de afvaardiging was ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen. Kort daarna werd ik gevraagd deel te nemen aan het team dat namens de Rabobank zich richtte op: wat doen we na corona?”

Robbert-Jan Wanna bij vergaderruimte

“Door corona werd iedereen geforceerd om thuis te werken. Dat zette interessante ontwikkelingen in gang. Het was bijvoorbeeld opvallend hoe productief onze medewerkers waren, ook al werkte iedereen thuis. Mensen richtten hun dagen slimmer in door hun werktijden aan te passen naar hun persoonlijke omstandigheden. Het flexibele werken, meer tijd voor familie en vrienden, en het wegvallen van reistijd beviel goed.”

“Toch moesten veel mensen er ook wel aan wennen. Hoe houdt je verbinding met je team, hoe zorg je dat je niet dag en nacht online bent. Sommige dingen zijn digitaal lastiger te bewerkstelligen, zoals persoonlijke ontwikkeling. Rabobank heeft een uitgebreide virtuele leeromgeving, maar jezelf ontwikkelen gaat in de praktijk beter wanneer je bij elkaar zit en van anderen kunt leren.”

Het beste van twee werelden

“Toen de voordelen van thuiswerken duidelijk werden en zowel medewerkers als organisatie de wens uitspraken om deze te behouden, zijn we gaan nadenken over een nieuwe, hybride manier van werken. Natuurlijk is de de kwaliteit van je audiovisuele tools belangrijk. Alleen als je allemaal goed kan inbellen en met iedereen oogcontact kunt maken, ontstaat een gelijkwaardige gesprekssituatie. Maar het is meer dan alleen goede techniek, het vraagt ook een om nieuwe werkwijze. Alleen goed digitaal aanwezig zijn is niet voldoende. Mensen hebben ook behoefte aan verbinding, aan elkaar ontmoeten en dat is fysiek veel prettiger.”

Kim Teunis

De nieuwe manier van hybride werken bij Rabobank heet Rabo@Anyhwere. Kim Teunis, Programma directeur New Way of Working After Corona legt uit: “We gaan uit van Digital First. Dat betekent dat digitaal werken het uitgangspunt is. Gewone vergaderingen zijn virtueel en je komt alleen bij elkaar als het echt nodig is. Teambuilding of creatief brainstormen gaan vaak beter in een fysieke bijeenkomst. Net als elkaar ontmoeten om te bouwen aan je netwerk of deelnemen aan communities binnen Rabobank.”

Robbert-Jan: “We hebben onderzocht hoe we in de toekomst het beste van beide werelden konden combineren. Welke balans is het beste bij deels thuis en deels op kantoor werken? Wat doe je waar en hoe moet het kantoor er dan uitzien? In een pilot hebben we getest hoe mensen daadwerkelijk met hun werk omgaan in een hybride situatie. En wat voor omgeving daarvoor het beste werkt, zodat wij onze kantoren hier optimaal voor kunnen inrichten.”

Kantoor op de schop

“Uit de pilot kwam naar voren dat er grofweg twee soorten mensen zijn die naar kantoor komen. En dat er daarom twee verschillende omgevingen nodig zijn op kantoor. Wie welke gebruikt, is wisselend per team en per vakgebied.”

“Aan de ene kant heb je teams die naar kantoor komen om ook echt samen het werk uit te voeren. Voor deze groep zijn werkplekken belangrijker dan overleg- of brainstormruimtes. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze KYC-teams, die inhoudelijke dossiers met elkaar willen bespreken, om zo met elkaar te leren. Aan de andere kant heb je teams die het thuiswerken gebruiken om te focussen op het werk, maar die naar kantoor komen voor complex problemsolving, brainstormen of team building.”

“We verbouwen onze panden om beide groepen te faciliteren. Denk aan een omgeving met bureaus en samenwerkplekken, waarbij er soms meer brainstorm- en overlegruimtes zijn en soms meer losse werkplekken. De balans is afhankelijk van de functies en de mensen die daar komen werken.”

Faciliterend leiderschap

“Naast dat mensen zich aanpassen en digitale tools leren gebruiken, vraagt het hybride werken ook om een andere vorm van management. Je hebt heldere afspraken nodig, een duidelijke visie én een voortrekkersrol. We zien een nog sterkere transitie naar faciliterend leiderschap: mensen empoweren in wat ze doen. Vertrouwen hebben, sturen op de kwaliteit van het werk in plaats van aanwezigheid.”

Mogelijkheden en kansen voor iedereen

Is het lastiger beginnen met een nieuwe baan in deze tijd? Robbert-Jan: “Iedereen heeft het op dit moment over hybride werken. Maar ik merk dat je binnen Rabobank echt de ruimte krijgt om je eigen afweging te maken wanneer je thuis werkt of op kantoor.”

“Mensen maken afspraken met hun team, maar kiezen verder zelf wat voor hen belangrijk is. Wat werkt. Sommige mensen werken thuis om te focussen en gaan naar kantoor om te overleggen over ingewikkelde cases. En andere mensen kiezen voor een latere start zodat ze bijvoorbeeld hun kinderen elke dag naar school kunnen brengen of niet meer in de spits hoeven te reizen. Het geeft heel veel vrijheid.”

“Als je aan een nieuwe baan begint dan kan het prettiger zijn om je nieuwe collega’s vaker te zien en daar is ook de ruimte voor. Omdat Rabobank overal in het land kantoren heeft, hoeft dat niet persé het kantoor te zijn waar je standaard gevestigd bent, maar kun je er een kiezen die je het beste uitkomt.”

“Voor iedereen binnen de Rabobank is het een ontdekkingsreis naar de nieuwe situatie. Voor iedereen zijn er mogelijkheden en kansen. Het voordeel is dat wij ons door de pilot beter bewust zijn van wat er nodig is. En dat we ons blijven aanpassen op basis van deze ervaringen.”