Rabo@Anywhere: de nieuwe manier van werken na corona

Elke dag in de file, rennen van de ene naar de andere meeting en weinig tijd voor jezelf. Tot ineens alles vanuit huis moest. Hoe je dat thuiswerken het slimst aanpakt, was even zoeken. Maar toen we eenmaal gewend waren, bleken er ook veel voordelen aan te zitten. Die voordelen heeft Kim Teunis, Programma directeur New Way of Working After Corona, samen met haar team verwerkt in het nieuwe hybride werken: Rabo@Anywhere.

“Toen de coronacrisis uitbrak, ben ik lid geworden van het crisisteam. We hebben meer crisisteams, maar die richten zich vaak op techniek: een storing in de app of een systeem dat eruit ligt. Deze crisis was anders. Het is een mensen-crisis, het gaat over medewerkers en hun gezondheid.”

Kansen voor de toekomst

“Naast de dagelijkse aanpak van de crisis, zagen wij kansen voor de toekomst. Want was de manier waarop we vóór corona werkten nou eigenlijk wel zo normaal? Elke dag in de file, elke dag van 9 tot 5, elke dag te laat thuis om fatsoenlijk met je kinderen te kunnen eten. Dingen waarvan we dachten dat je dat niet thuis kon doen, zoals stand-ups of team building, bleken toch vanuit huis te kunnen. We moesten wel. Wij dachten: hoe mooi is het om dit vast te houden?”

Kim Teunis

“Als je iets wilt veranderen, moet je goed nadenken over waarom je het wilt veranderen. Je moet een goed verhaal hebben. Hybride werken sluit goed aan bij de business-strategie van de bank. Wij willen onze klanten zoveel mogelijk digitaal bedienen en dan is het logisch dat je zelf ook veel digitaal doet. Een hypotheekgesprek online voeren, terwijl je zelf wel op kantoor zit, is natuurlijk vreemd. Bovendien is hybride werken een mooie manier om een bijdrage te leveren aan onze missie Growing a better world together, aan duurzaamheid. Als mensen minder naar kantoor gaan bijvoorbeeld, heb je minder uitstoot en minder kantoorruimte nodig.”

De 3 principes van Rabo@Anyhwere

“De nieuwe manier van werken na corona noemen wij Rabo@Anywhere. Het is een vorm van hybride werken waarbij we 3 principes hebben gedefinieerd met elkaar. Ons uitgangspunt is digital first: doe zoveel mogelijk digitaal. Daarnaast zeggen we: maak tijd om je team te ontmoeten. Voor creativiteit, om van elkaar te leren en voor moeilijke gesprekken of het doornemen van klantcases. Tot slot maak je tijd om mensen buiten je eigen team te ontmoeten, zoals je netwerk, of een community waar je lid van bent, zoals Jong Rabo. Hoe en wanneer je dat doet, geef je zelf vorm, samen met je team.”

Rabo@Anywhere: 3 principes

Meten is weten

“Om zeker te weten of deze nieuwe insteek ging werken, hebben we een pilot opgezet. Werkt dit voor al onze doelgroepen? Zijn onze huidige panden wel geschikt? Zit er verschil in functies? We hadden allerlei hypotheses opgesteld omdat we vermoedden dat verschillende doelgroepen andere behoeftes zouden hebben. Zoals ‘voor vrouwen is thuiswerken lastiger dan voor mannen’. Daarnaast keken we of het uitmaakt hoeveel klantcontact je hebt, of je inhoudelijk of operationeel werk doet, of je veel of weinig vergaderingen hebt, enzovoorts.”

Kim Teunis en Robbert-Jan Wanna werkend

“Wat ons verbaasde, is dat we heel weinig verschil zagen tussen groepen mensen. De ervaringen van mannen en vrouwen kwamen aardig overeen met elkaar. Wel zagen we dat het type werk uitmaakt. Er zijn teams die op kantoor komen om samen te werken, bijvoorbeeld de KYC teams. Zij overleggen veel met elkaar en moeten elkaar snel een vraag kunnen stellen.”

“Andere collega’s doen hun focuswerk liever thuis en komen naar kantoor voor brainstorms of ingewikkelde discussies. Digitaal vergaderen is heel efficiënt. Je laat elkaar uitpraten en als je wat wil zeggen steek je je handje op. Bij een brainstormen wil je op elkaar inspringen, door te gaan op wat iemand voor jou heeft gezegd. Dan wil je juist fysiek in één ruimte zijn.”

Robbert-Jan Wanna

Wat dat betekent voor hoe je het kantoor in de toekomst inricht, lees je in het verhaal van Robbert-Jan Wanna, Lead Rabo@Anywhere Pilot. “We zagen dat er grofweg twee redenen zijn waarom mensen naar kantoor komen. En dat er daarom twee verschillende omgevingen nodig zijn op kantoor. Wie welke gebruikt, wisselt per team en per vakgebied.”

“We hebben van de pilot geleerd, dat als teams zelf afspraken maken over wat voor hen werkt, iedereen zich meer betrokken voelt. Dat vraagt om professionele verhoudingen onderling en een vorm van faciliterend leiderschap. Ik realiseer me dat het niet altijd makkelijk is. Daarom helpt team Rabo@Anywhere met best practices, workshops en masterclasses voor managers. Bij teams die al langer samenwerken, zie je dat het snel goed gaat. Startende teams kiezen er ook wel voor om wat meer op kantoor werken. Die ruimte is er gelukkig binnen Rabo@Antwhere.”

Niet meer terug naar hoe het was

Hoe zie je de toekomst? Kim: “Hoe we naar werk kijken, is echt aan het veranderen. Het is een reis die we met elkaar ervaren en we zijn er nog lang niet. Binnen Rabo@Anywhere blijven we leren en experimenteren: wat werkt wel en wat niet.”

Het is echt een kans om het anders te doen.
Kim Teunis, Programma directeur New Way of Working After Corona

“Ik ben ervan overtuigd dat we niet meer teruggaan naar hoe het was. Hoe ellendig corona ook is, het feit dat het zo lang duurt, maakt het makkelijker om een verandering te realiseren. Als het bij een paar maanden thuiswerken was gebleven, waren we niet zo ver gekomen. Soms heb je zo’n externe factor nodig om iets het naar het volgende level te brengen. Het is echt een kans om het anders te doen.”

“Hoe gaaf is het dat het geaccepteerd is dat je kinderen een keer door het beeld lopen? Of dat je een praatje maakt over de boeken die je ziet staan in iemands thuiskantoor? Het levert hele andere gesprekken op, het voelt veel persoonlijker. Ik realiseer me wel dat het niet voor iedereen even leuk is. Mensen mogen ook aangeven: voor mij werkt het niet. Dan zoeken we samen naar oplossingen. We hebben elkaar nodig om deze transformatie tot een succes te maken.”

Kim Teunis met laptop