Paris Alignment: complexe materie met maatschappelijke impact

Op het Canadese eiland Cape Breton waar hij opgroeide, leerde Luke Disney - SVP Climate & Sustainability - een belangrijke les. “The most important thing you learn, is what you don’t know.” Met dat in gedachten bracht hij binnen een jaar het Road to Paris Report tot stand. Het klimaatrapport dat in november gepubliceerd is. “Ik hoop dat mensen het lezen en realiseren dat deze bank midden in de maatschappij staat.”

Twee weken voor de publicatie van het rapport, stapt Luke de interviewruimte binnen. Hij excuseert zich en maakt nog snel een e-mail naar een collega af. “We hebben duizend comments op de laatste versie gehad.” Het is duidelijk dat de deadline nadert. Toch vertelt hij graag en uitgebreid over de klus waar hij aan werkt en, naar eigen zeggen, ‘voor leeft’.

Van Canada naar Croeselaan

Luke zijn interesse in maatschappelijke kwesties begon tijdens zijn studie. “Ik heb Politicologie en Economie gestudeerd en kwam daarna in Nederland terecht. Hier ging ik aan de slag als communicatie-adviseur. Je zult denken: wat heeft dit met duurzaamheid te maken? Maar in de 5 jaar dat ik daar werkte, heb ik veel geleerd over hoe je met mensen omgaat en een visie tot leven brengt. Dat heb ik meegenomen in mijn werk bij grote organisaties.”

Luke somt een indrukwekkende reeks aan maatschappelijke projecten op. “Ik werkte jaren bij TNT in samenwerking met het Wereldvoedselprogramma. Daar hield ik me bezig met de logistiek rondom voedselleveranciers in ontwikkelingslanden. In Afrika, waar ik 10 jaar werkte, richtte ik een netwerk van 50 gezondheidsklinieken op. Bij een volgend project leerde ik iemand kennen die me vroeg bij Rabobank te komen.”

In lijn met Parijs

Begin 2021 start Luke bij Rabobank als Lead Paris Aligment. Een gloednieuwe rol binnen de afdeling Duurzaamheid. “Net zoals de rest van de wereld, besteedt Rabobank steeds meer aandacht aan dit onderwerp. De focus van de bank op het klimaat is tweeledig. Enerzijds draait het om de risico’s die klimaatverandering op onze portefeuille heeft. Anderzijds richten we ons op de impact van de financieringen die wij verstrekken aan klanten op het klimaat.”
“Ik houd mij bezig met Paris Alignment: het in lijn brengen van onze activiteiten met het Parijsakkoord van 2015. Dit proces gaat over alles wat we doen als bank om ervoor te zorgen dat onze financierings- en investeringsactiviteiten bijdragen aan het voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt.” Alle doelstellingen verwerkt Luke in het Road to Paris Report, waar hij met meer dan 100 collega’s een jaar lang aan werkte.

Kennis als inkt verspreiden

Luke vertelt meer over de totstandkoming van het rapport. “Wat ik al snel leerde, is dat je kunt denken dat je met iets unieks bezig bent. Maar in zo’n grote organisatie vind je al gauw overlap met anderen. Hoe sneller je die mensen betrekt, hoe eerder je als een netwerk te werk kunt gaan en je kennis als een inktvlek door het bedrijf kunt verspreiden.”

Naast collega’s bij Rabobank, werkte Luke veel samen met externe partijen zoals de VN en de World Business Council for Sustainable Development. “Het laatste wat je wilt als bank, is dat je dingen in je eentje gaat zitten verzinnen. Dat is heel gevaarlijk, want dan loop je het risico dat jij iets hebt gedaan waarvan de rest van de wereld zegt: dat klopt niet.”

Fundamenteel veranderen

Terugkomend op het rapport, is dit niet het voornaamste doel, vertelt Luke. Wat dan wel? “Om fundamenteel te veranderen hoe de bank werkt. Om het proces Paris Alignment te implementeren in de ‘first line of business’. Zodat de bank en onze klanten daadwerkelijk duurzamer gaan worden.”

Hoe pak je dat aan? Luke lacht. “Dat is een gigantische klus, waarbij honderden vragen boven komen drijven. Welke methodologieën zijn er? Welke data is er nodig? Welke commitments moeten we maken? Alle vragen hebben we terug gebracht naar drie hoofdvragen: hoeveel stoot een klant in een bepaalde sector uit? Is dat te veel? En wat moet er gebeuren om dat te verminderen?”

Met deze vragen ging Luke om tafel met andere afdelingen binnen de bank. “Elke sector was aan de beurt om de uitstoot van hun klanten te meten. Daar ontstond natuurlijk discussie, want opeens moet er van alles veranderen. Als er een ding is wat de bank niet goed doet, is dat snel veranderen. Gelukkig was er veel betrokkenheid van anderen, dat heeft echt het verschil gemaakt.”

Loslaten

Luke blikt terug op het jaar en zijn grootste les. “Ik heb dit soort processen vaker doorlopen bij grote organisaties en wat je moet leren is dat volledig ‘in control’ zijn, een illusie is. Hoewel je eindverantwoordelijk bent, ben je niet in staat om het alleen te doen. Soms moet je accepteren dat het anders gaat of een ander een beter idee heeft.”

“Het belangrijkste voor mij was om onderscheid te maken tussen de visie en hoe deze visie wordt uitgevoerd. Zo lang de visie – de essentie van wat je wilt bereiken – stevig staat, geef je jezelf de ruimte om in het proces flexibel te zijn. Je moet kunnen loslaten, daar wordt het uiteindelijk alleen maar beter van.”

Toekomstvisie

“Wat ik hoop, na de publicatie van het rapport, is dat collega’s trots zijn op wat Rabobank allemaal doet. Met name over dat we durven praten over wat we wel en niet kunnen. We zijn in het rapport transparant over het feit dat we niet alle antwoorden hebben. Ik hoop dat collega’s en stakeholders het lezen en denken: dit is een stap in de goede richting.”

Wat is de toekomstvisie voor het team? “Niet per se in omvang groeien, maar ik hoop op een bepaald soort mens. Op dit moment is het nog veel uitvinden en pionieren, maar straks zijn er andere vaardigheden nodig. Ik zoek altijd naar mensen die nieuwsgierig zijn, snel kunnen leren, stressbestendig zijn en een uitstekend gevoel voor humor hebben. Dat laatste heb je zeker nodig in deze business.”

Ben je benieuwd naar het klimaatrapport? Je leest het hier.