Kleurrijk Rabo zet in op meer culturele diversiteit

Kris Soomers, Inclusion Agent en bestuurslid Kleurrijk Rabo

In maart 2022 viert Kleurrijk Rabo zijn vijfjarig jubileum. Het netwerk van medewerkers zet zich in voor positieve bewustwording van culturele diversiteit. Kris Soomers is Anti-Money Laundering Expert bij Rabobank en bestuurslid van Kleurrijk Rabo. Hij vertelt over dit initiatief en de toekomstplannen.

Wat is Kleurrijk Rabo?

“Kleurrijk Rabo is het diversiteitsnetwerk binnen Rabobank Nederland waar collega’s met cultureel diverse achtergronden worden versterkt op het gebied van werk en persoonlijke ontwikkeling. We streven naar positieve bewustwording van culturele diversiteit. Wij delen ervaringen, geven elkaar tips, zetten ons in voor elkaar en we organiseren evenementen. Wij zijn het gezicht van een kleurrijke organisatie en het uithangbord van culturele diversiteit binnen Rabobank. Ik ben bij Kleurrijk Rabo aan de slag gegaan omdat ik vind dat iedereen zich zou moeten inzetten voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Ik heb zelf geen cultureel diverse achtergrond, dat maakt dat ik dit echt doe voor anderen en dat geeft mij ontzettend veel energie.”

Kleurrijk Rabo heeft een eigen bestuur met momenteel 8 bestuursleden: Tirzah Tetelepta-Weima (voorzitter), Bassel Chakhachiro, Nesrine Dini Meerwijk, Safae Bouaazi, Diejana van der Wal, Odessa Tseng, Kris Soomers en Edselline Jozephia.

Waar zijn jullie nu actief mee bezig?

Awareness, Commitment en Empowerment: dat zijn de speerpunten van Kleurrijk Rabo. Kris vertelt: “Binnen onze recent opgericht commissies werken we aan deze onderwerpen. Aan de ene kant draait het bijvoorbeeld om bewustwording over discriminatie, vooroordelen en racisme binnen de hele organisatie. Daarnaast versterken we cultureel diverse collega’s om hun talent te ontwikkelen. We willen namelijk dat alle lagen van de organisatie diverser worden. We organiseren verschillende evenementen voor ons netwerk zoals Kleurrijke lunches. Hier hebben we altijd een hoofdgast. Dat kan iemand zijn van het senior management, de Raad van Commissarissen of een collega die ons weet te inspireren op het gebied van culturele diversiteit.”

“In 2021 hebben we op het gebied van diversiteit en inclusie impact gemaakt als bank. Zo hebben we 60 vluchtelingen aangenomen en wonnen we de LinkedIn Talent Award als Diversity Champion. Ik ben zelf naast mijn rol als bestuurslid bij Kleurrijk Rabo ook actief als Inclusion Agent. Samen met een groep van in totaal 28 Inclusion Agents houd ik open dialogen met collega’s van alle lagen binnen de organisatie over het thema diversiteit en inclusie.”

“Dit jaar is extra bijzonder, want we bestaan 5 jaar. Daarom organiseren we in het voorjaar een evenement met Marian Spier. Zij heeft het boek Impact geschreven, over persoonlijk en zakelijk leiderschap. Samen met haar kijken we ook vooruit: wat kunnen we nog meer doen om Rabobank Kleurrijker te maken? Voor dit evenement werken we samen met het RaboWomen netwerk. We zoeken vaker andere organisaties en netwerken op, ook buiten de bank. Zo werken we met bedrijven als NS, KLM en Clifford Chance en met netwerken als Wrokko en Agora. Door ons netwerk uit te breiden kunnen we van anderen leren en elkaar versterken in onze gezamenlijke missie.”

AML Analist Kris Soomers
Kris Soomers, bestuurslid Kleurrijk Rabo

Wat betekent het initiatief voor medewerkers binnen de bank?

Kleurrijk Rabo wil dat alle collega’s hun authentieke zelf kunnen zijn en voelen. Met onze activiteiten dragen we bij aan een diverse en inclusieve organisatie waar medewerkers met een bi-culturele achtergrond zich volledig kunnen ontplooien en hun potentieel kunnen benutten. Iedere medewerker heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Samen maken we van de organisatie en de wereld een betere plek. Rabobank zegt graag meer een afspiegeling te willen zijn van de maatschappij. Daar helpen wij als Kleurrijk Rabo graag aan mee. Dat past ook bij de missie van Rabobank: ‘Growing a better world together’.

We hopen dat we op een dag niet meer nodig zijn binnen de organisatie.
Kris Soomers

Hoe zie jij de rol van Kleurrijk Rabo in de toekomst?

“We gaan ons netwerk betrekken bij de verschillende commissies. Over een aantal jaar is Kleurrijk Rabo robuuster aanwezig in de organisatie en weten collega’s ons nog beter te vinden. Met onze activiteiten blijven we zorgen voor meer bewustwording en betrokkenheid en natuurlijk een steeds kleurrijkere bank. Het ultieme doel? Ik hoop dat op een dag culturele diversiteit vanzelfsprekend is, en dat we niet meer nodig zijn binnen de organisatie.”