Juridisch inhoudelijk werk waarbij je je goed moet kunnen inleven in onze klanten

Nienke den Ouden, Teamleider Afbouw en Insolventie

"Soms is de situatie voor een ondernemer door interne of externe factoren zo verslechterd, dat zijn onderneming niet meer levensvatbaar is. In dat geval schakelen de lokale banken ons in om de financiering af te bouwen. Door goede afspraken proberen we uiteindelijk ook echt het boek te sluiten en een streep onder het verhaal te zetten. Met duidelijkheid én nieuw toekomstperspectief voor de klant."

Na haar studies Rechtsgeleerdheid en Privaatrecht in Groningen ging Nienke den Ouden aan het werk bij de Rabobank. Ze begon als accountmanager Afbouw & Insolventie bij de afdeling Bijzonder Beheer en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot teamleider. Ze vertelt over haar werk en wat erbij komt kijken om dat zo goed mogelijk te doen.

“Het verwerkingsproces voor de ondernemer om definitief afscheid te nemen van zijn onderneming vraagt om inlevingsvermogen. Want het is eigenlijk een rouwproces voor de klant, die ziet zijn levenswerk ten onder gaan en dat doet pijn. Ondernemers gaan door verschillende acceptatiefases als je in contact bent, daar moet je mee kunnen omgaan en op kunnen inspelen. Na afloop horen we regelmatig dat ze opgelucht zijn en blij met de gekregen begeleiding.”

Bank- en klantbelangen kunnen soms botsen

“We adviseren de klant altijd om ook een eigen adviseur in de hand te nemen. Want bank- en klantbelangen kunnen soms botsen. Ook al zoeken we een zo goed mogelijke oplossing voor beide partijen, uiteraard verdedigt iedereen zijn eigen belang. We vinden een eerlijke en eenduidige behandeling van klanten een belangrijk uitgangspunt en horen positieve geluiden over die aanpak.”

Dit werk is een hele mooie combinatie van zowel juridisch inhoudelijk bezig zijn, als met de klant in contact.
Nienke den Ouden

“We vinden de leefbaarheid van de klant na de insolventie zeer belangrijk. Zo kijken we bijvoorbeeld altijd of we de ernstigste gevolgen voor hun persoonlijke omgeving kunnen voorkomen. Het zijn namelijk zaken met de grootste impact op het dagelijks leven van de ondernemer. Het lukt niet altijd helaas, maar het beleid op restschulden vind ik écht Rabobank.”

Toegevoegde waarde in een lastige situatie

“Dit werk is een hele mooie combinatie van zowel juridisch inhoudelijk bezig zijn, als met de klant in contact. Juist in zo’n lastige fase kun je je toegevoegde waarde bieden, vanuit het perspectief van de bank, door samen tot een werkbare oplossing te komen. Dus hoe de Rabobank ook in deze fase met de klant omgaat past heel erg bij mij.”

“Financiële en juridische kennis vormen de basis; weten wat wel en wat niet kan. Je spreekt met klanten, maar ook met bijvoorbeeld curatoren. Dus moet je stevig onderlegd zijn om goed met verschillende partijen te kunnen communiceren en de juiste afspraken te maken. En aangezien je aan meerdere dossiers werkt in verschillende fases van insolventie is het ook wel handig als je overzicht kunt houden.”

Samen sta je sterker

“Intern delen we onze ervaringen met andere afdelingen, zoals Accountmanagement en Bijzonder Beheer. Wij zien wat er fout is gegaan bij ondernemingen en kunnen dat terugkoppelen. Zodat wij als organisatie en aan ondernemers kunnen leren hoe fouten in de toekomst wellicht te voorkomen zijn.”

“We zijn gedreven om een zo goed mogelijk resultaat voor de klant te realiseren en dat zijn best wel zware gesprekken. Dus contact met collega’s is heel belangrijk om ook dingen los te kunnen laten, zaken voor of na te bespreken en je hart te luchten.”

Bekijk al onze vacatures binnen Financial Restructuring & Recovery (FR&R)