'Je bent een soort Sherlock Holmes'

Rosanne Lodder, Customer Due Diligence analist

‘Je brengt de klant in kaart, verzamelt alles wat je in- en extern kunt vinden. Je onderzoekt, analyseert en legt verbanden; je gaat als een soort Sherlock Holmes te werk. Heel interessant.’

Wijzen op risico’s

‘Ik denk dat iedere CDD-analist wel eens te maken heeft gehad met een fraude- of witwasaffaire of hiervan gehoord heeft. Ons doel is het witwassen van gelden en overtredingen van sanctiewetgeving te voorkomen en financiering van terrorisme te bestrijden. We doen onderzoek om onze klanten én de bank te beschermen tegen deze integriteitsrisico’s. Daarbij kijken we naar opvallende geldstortingen, een ondoorzichtige bedrijfsstructuur, signalen die op belastingontduiking wijzen en internationale geldstromen. Neem bijvoorbeeld een klant die producten over de hele wereld verkoopt. Auto’s, kleding of juist iets heel anders zoals brandstoffen. Er zijn landen en personen aan wie de producten niet geleverd mogen worden. Dit zijn zogenoemde gesanctioneerde landen of personen. Vaak zijn klanten zich helemaal niet bewust van deze risico’s. Als wij ze er dan op wijzen, levert dat leuke gesprekken op die heel waardevol voor de klant én de bank zijn.

Sparren met collega’s

‘We doen onderzoek aan de hand van signalen dat er mogelijk iets niet in orde is. Dat kan bijvoorbeeld een opvallende transactie zijn of een organisatie met een zeer complexe (buitenlandse) organisatiestructuur. Met deze signalen ga je aan de slag. In jouw team kan je over je bevindingen sparren. De vragen die je over het signaal hebt, bespreek je met de klant. Dat vraagt om inzicht en tact. Wat dat betreft komt mijn achtergrond als psycholoog goed van pas: ik heb geleerd hoe je mensen het beste kunt benaderen. Sommigen houden van humor, anderen vinden het fijn als je to the point bent, weer anderen zijn überhaupt minder blij dat je vragen stelt. Een goede aanpak is maatwerk.’

Fijne werkgever

‘Ik vind het werk als CDD-analist boeiend en leuk. Vooral het analyseren van informatie en bedrijfsstructuren vind ik interessant. Je leert in dit vakgebied veel en snel. De Rabobank zorgt daar ook voor, onder meer met een opleiding, workshops en casusbesprekingen in teams. De eerste tijd heb je ook een begeleider bij wie je met al je vragen terecht kunt. Wat het werk extra prettig maakt: de Rabobank is een fijne werkgever met goede arbeidsvoorwaarden en veel opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Dat vind ik belangrijk, je kan zowel in jezelf als in anderen investeren. ‘Growing a better world together’, dat is waar de Rabobank voor staat. Samen werken aan een betere wereld. Als CDD-analist draag je daaraan zeker je steentje bij. Dat geeft een goed gevoel.’

Meer weten over Customer Due Diligence? Lees over de mogelijkheden bij de Rabobank of bekijk onderstaande video.