Een spiegel voorhouden aan de ondernemer

Sander van Norren - Hoofd Bijzonder Beheer Bedrijven

“Wanneer onze klanten in het MKB-segment een moeilijke financiële periode doormaken, door marktontwikkelingen, organisatorische problemen of een combinatie van factoren, komen ze bij ons terecht. Bijvoorbeeld wanneer de omzet door het faillissement van een grote afnemer ineens wegvalt. Het is dan ons doel om samen met de klant een nieuw perspectief te creëren.”

“Uiteindelijk is Bijzonder Beheer wel de afdeling waar ondernemers belanden wanneer ze zelf niet meer 1,2,3 een uitweg voor hun financiële problemen zien. Liever voorkomen we dat als Rabobank natuurlijk. Zo denken we regelmatig vanuit Bijzonder Beheer met accountmanagers mee over klanten, juist om die financiële problemen voor te zijn. We geven dan tips hoe de klant vroegtijdig maatregelen kan nemen om het tij te keren. Al zijn ondernemers vaak zo betrokken bij hun eigen zaak dat ze soms pas op het allerlaatst voor zichzelf toegeven dat er andere maatregelen nodig zijn. Dat is ook onze eerste stap: helpen met het inzicht verkrijgen. Daarna worden de oplossingen bedacht en kijken we samen hoe de tijd financieel overbrugd kan worden.” Dat is bijzonder beheer bij Rabobank.

Directe effecten door de coronacrisis

“De coronacrisis heeft natuurlijk ook impact op klanten die voor de crisis al begeleid werden door Bijzonder Beheer. Een van deze klanten is een internationaal transportbedrijf dat door de lockdowns in de landen om ons heen binnen een week tot 75% van zijn omzet zag wegvallen. De ondernemer schakelde zelf snel en kwam met een goed onderbouwde probleemanalyse. Binnen enkele dagen konden we uitstel van zijn aflossingen regelen en zijn liquiditeitsprobleem oplossen. Met dank aan onze collega die de sector en de situatie van de klant goed kende en in staat was heel snel te schakelen.”

rabobank bijzonder beheer

“Aan de andere kant van het spectrum hadden we een klant in medische hulpmiddelen met vraag naar een grote financieringsuitbreiding. Iets wat we natuurlijk niet vaak zien binnen Bijzonder Beheer. Maar ook hier is snel de juiste expertise ingeschakeld en is samen met een dealteam binnen een week een financiering opgetuigd. Hierdoor kon de onderneming haar producten blijven leveren aan nationale en internationale ziekenhuizen.”

Als je het goed bekijkt is mijn hoogste doel eigenlijk bereiken dat mijn afdeling niet meer nodig is.
Sander van Norren

Keuzes maken

“In tijden van crisis gaat het hart van mijn mensen bij wijze van spreken sneller kloppen, want dan kunnen ze echt waarde toevoegen. Dat levert gelukkig succesverhalen op, maar uiteraard maken we ook schrijnende gevallen mee. Waarbij de boodschap voor de ondernemer geen goed nieuws bevat. Die emotionele kant is niet te onderschatten; in veel gevallen spreek je letterlijk over het levenswerk van een ondernemer, wat de gesprekken soms heel intens maakt. Dus een empathisch en analytisch vermogen is in deze baan wel nodig, want je hebt een grote verantwoordelijkheid. Daar moet je dus mee om kunnen gaan. Vanwege de snelheid waarmee beslist moet worden beschikken we daarbij vaak over een beperkte set informatie, je moet dan wel keuzes kunnen en durven maken. Dat maakt de baan spannend en tof.”

Een gezonde onderneming

“Bijzonder Beheer zit verspreid over het hele land. Het is een club van een paar honderd man. We werken nauw samen met de accountmanagers, want het is de bedoeling dat we slechts tijdelijk vanuit onze afdeling betrokken zijn bij deze klanten. Het doel is de klant zo snel mogelijk weer gezond terug te krijgen naar het accountmanagement. Dus is er over en weer contact over de status van en afspraken met de klant.”

rabobank bijzonder beheer

“Als medewerker van Bijzonder Beheer bij Rabobank heb je over het algemeen een eigen portefeuille. Het werk zelf is mogelijk wat solistisch en daarom organiseren we veel om van elkaar te leren. Van de casuïstiek, de verschillende klanten en hoe je daarmee moet omgaan. Ook delen we wekelijks successen: klanten die financieel weer op de rit staan en onze begeleiding niet meer nodig hebben. Daarbij kijken we dan ook wat anderen daar weer van kunnen leren.”

Winst als hulpmiddel

“Werken voor een coöperatie waarbij winst geen doel op zich is geeft mij extra motivatie. Winst is een middel om meer klanten te kunnen helpen met het realiseren van hun ambities. We werken niet voor aandeelhouderswaarde. We kunnen het dus inzetten voor een substantiële bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld.”

“Ons belangrijkste doel bij Bijzonder Beheer is nieuw perspectief te bieden aan de klant. Zodat die zich weer kan bezighouden met zijn toekomst. Met een hersteld bedrijf, of vanwege bedrijfsbeëindiging met een andere invulling. Want ook door op een goede manier uit elkaar te gaan bied je weer perspectief. Dat wij daar ons steentje aan mogen bijdragen geeft mij een goed gevoel.”

Ook geïnteresseerd? Bekijk alle Rabobank vacatures.