Ik help om mensen weer financieel zelfredzaam te maken

Een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met financiële problemen. Hoe kun je als bank je klanten helpen om financieel zelfredzaam te zijn? Ingrid van Lith (64) werkt als Adviseur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken. Daarnaast is zij buddy bij FiKks: een app waarin mensen met betalingsachterstanden worden gekoppeld aan een buddy, die hen helpt weer grip te krijgen op hun financiële situatie.

Wat is fiKks?

FiKks is een app waarin vrijwilligers zich kunnen aanmelden als buddy om mensen te helpen met hun betalingsachterstanden. “In de app kunnen deelnemers hun inkomsten en uitgaven precies vermelden in een huishoudboekje. Ook kunnen ze betalingsachterstanden aangeven en met wie ze al in contact zijn om eventueel die betalingsachterstand op te lossen.”

Het rechtstreekse contact tussen buddy en deelnemer maakt fiKks anders dan bestaande digitale financiële apps. “Iedereen kan buddy worden. Na een e-learning van 3 uur en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kun je starten als buddy waarbij je zelf aangeeft met hoeveel mensen je contact wilt hebben. Je ziet wat deelnemers hebben ingevuld op het dashboard. Je kunt gericht vragen stellen of mensen doorverwijzen naar de juiste instanties. Maar het belangrijkste is mensen vertrouwen geven dat ze op de goede weg zijn met de stappen die ze al gezet hebben. Je bent een coach, een luisterend oor en een doorverwijsfunctie naar de diverse hulpinstanties.”

Je schrikt gewoon van de cijfers. We hebben het over 1,4 miljoen Nederlanders die kampen met betalingsachterstanden.
Ingrid van Lith

Waar komt het idee vandaan?

De Nederlandse Schuldhulproute is een initiatief waarbij maatschappelijke organisaties en banken samen zorgen voor gerichte hulp bij (beginnende) financiële problemen. De route begint op Geldfit.nl waar je anoniem een test kunt doen om te kijken hoe je er financieel voorstaat. Op basis van de uitkomst ontdek je welke hulp er voor jou mogelijk is. Een van de hulpmiddelen is de fiKks app.

“Het idee van de app is ontstaan in het bedrijfsleven. Mensen met financiële problemen melden zich ziek of gaan zich anders gedragen dan anderen. Je schrikt gewoon van de cijfers. We hebben het over 1,4 miljoen Nederlanders die kampen met betalingsachterstanden. Wanneer je dit signaleert kun je mensen gaan helpen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan. Maar dit is natuurlijk een veel breder maatschappelijk probleem. Hieruit is de fiKks app voorgekomen.”

Welke rol speelt de Rabobank?

Als coöperatieve bank draagt de Rabobank bij aan een ‘financieel gezond leven’ voor iedereen. Doordat er een taboe heerst op geldproblemen trekken mensen met schulden niet graag aan de bel. Wij willen het taboe dat op schulden rust doorbreken door het bespreekbaar te maken en concreet mensen te helpen.

“Vanuit ons lokale maatschappelijk jaarplan richten we ons op financiële zelfredzaamheid. Een van de dingen waar we ons mee bezighielden was hoe herkennen we mensen met schulden en hoe kunnen wij die mensen helpen? Daarna kwam ik in aanraking met fiKks en zo is het balletje gaan rollen. Een hele andere manier bankieren dan we vroeger deden.”

Wat haal je zelf uit het project?

“Ik ben eind 2018 begonnen als buddy bij fiKks. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik zo’n 24 deelnemers gehad waarmee ik in gesprek ben geweest. De vragen zijn heel erg divers. Sommige deelnemers gebruiken mij echt als een luisterend oor voor wanneer het financieel niet goed gaat, andere mensen zijn bijvoorbeeld het overzicht helemaal kwijt. Je helpt mensen écht door te luisteren of ze door te sturen naar de juiste organisaties zoals de schuldhulpverlening of een vrijwilliger van de thuisadministratie.”

Er zijn in heel Nederland al veel Rabobank collega’s fiKks buddy. “Binnen Rabobank ‘s-Hertogenbosch ben ik nu nog de enige, maar als je ziet hoeveel directe collega’s mij al aangesproken hebben met vragen over fiKks, dan weet ik zeker dat dat niet lang zo blijft. Ik hoop dat nog veel meer collega’s zich aanmelden! Ik doe dit al anderhalf jaar met veel enthousiasme. Je bent een coach, een luisterend oor en kunt mensen verder op weg helpen.”

Hoe zie je de toekomst van fiKks?

Ik ga het buddyschap binnen de Rabobank nog meer stimuleren. Het komende jaar gaat iedere medewerker binnen Rabobank ‘s-Hertogenbosch met een van de maatschappelijke thema’s aan de slag. Een van die thema’s is ‘Iedereen financieel gezonder’. De focus ligt hierbij onder andere op het voorkomen van de schuldenproblematiek. Concreet betekent dit het jezelf aanmelden als buddy bij fiKks met als doel het ondersteunen bij schuldenproblematiek en bevorderen van financiële zelfredzaamheid. De slogan ‘Maak Nederland schuldenvrij’ staat voor mij dan ook hoog in het vaandel!