Het team-effort van Group Control: een blijvend sterke bank in een veranderende wereld

Amelia Witsenburg, group controller

'De financiële wereld is al 18 jaar mijn wereld. Tot mijn grote plezier! Tijdens mijn studie bedrijfseconomie vroeg ik me al af: hoe werkt dat nou bij een bank? Mijn specialisatie was corporate finance, dat heeft met fusies en overnames te maken, dus zo kwam ik als eerste bij een kleine zakenbank terecht. Dat was interessant, maar op zeker moment wilde ik gewoon naar een grote, internationale bank. Van de top drie spraken de geschiedenis en de betrokkenheid van de Rabobank me het meest aan. De bank is sterk in de samenleving verankerd en heeft ook maatschappelijke doelstellingen, dus die keuze was niet moeilijk. Zo begon ik mijn loopbaan bij de Rabobank als kredietanalist.'

De koers controleren en bijsturen

‘Vervolgens heb ik een aantal jaar leidinggegeven aan control bij een groepsonderdeel en vier jaar geleden begon ik als group controller. Tot nu toe vind ik dat de leukste plek. Samen met vijf collega-controllers houd ik me bezig met performance management, budgetten, forecasts en we formuleren als afdeling de stuurgrootheden voor de business. We kijken daarbij naar de hele Rabobank Groep, alle onderdelen in binnen- en buitenland, en vragen ons af: zitten we nog op koers? Om een nieuwe financiële crisis te voorkomen moeten banken een stevig eigen vermogen hebben. En daar sturen we op. Ter ondersteuning van de groepsonderdelen denken we met hen mee over stuurmechanismen en werkwijzen waarmee zij en de hele organisatie de performance kunnen meten en onderling vergelijken.’

‘Er gaan gigantisch veel cijfers om bij deze bank en wij zijn de spil waar dit op groepsniveau samenkomt. Ook als het gaat om de forecastrapportages naar de top. De groepsonderdelen leveren bij ons hun forecasts aan, wij maken daar chocola van in de vorm van één groepsverhaal en samen gaan we naar de Groepsdirectie. De onderdelen lichten hun eigen verhaal toe en wij laten zien wat dat voor de groep als geheel betekent en waar eventueel bijsturing nodig of mogelijk is. Dat zijn de high-energy-momenten waar ik echt een kick van krijg: acties met een begin en een eind, die altijd een teameffort zijn.’

Inspelen op verandering

‘Er gebeurt van alles in de bankenwereld. Maatschappelijke omstandigheden veranderen, wet- en regelgeving wordt aangepast en daar moeten we allemaal op inspelen. Wat betekent de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek? Voldoen we aan de regels van Basel IV voor wat betreft onze kapitaalbuffers? Daarnaast is de invloed van Europa steeds beter merkbaar, we krijgen meer dan vroeger vragen van de ECB over het management van risico’s. Als Group Control zijn wij ook het aanspreekpunt voor hun Joint Supervisory Team als het gaat om de financiële besturing van de Rabobank Groep. Het maakt mijn werk veelzijdig en afwisselend, het is zelden saai. We werken met strakke deadlines en daar gedij ik goed bij.’

De ideale combi van proces en inhoud

‘Bezig zijn met financiële sturing vind ik echt een superrol, niet alleen omdat ik zoveel zie van de financiële ins & outs van de organisatie, maar ook omdat we met zoveel andere afdelingen in het financieel domein samenwerken: de business controllers, de Treasury, met Portfoliomanagement, risk management, noem maar op. Het gaat dus niet alleen om de plussen en minnen, maar ook om de verbinding met andere afdelingen. Alhoewel vrouwen nog steeds in de minderheid zijn op mijn afdeling, komen er wel steeds meer vrouwen bij. Dit is een goede ontwikkeling, omdat de diversiteit van het team daarmee wordt vergroot. Ja, je moet goed met cijfers kunnen omgaan, maar ook met mensen en je kunnen verplaatsen in degenen met en voor wie je het doet.’

‘Tegen andere vrouwen zou ik willen zeggen: kom het proberen! Je overziet hier alles en de Rabobank is gewoon een fascinerend bedrijf, met een platte organisatie en ruimte voor durf en initiatief. Dat past goed bij mijn instelling ‘we gaan het gewoon doen’ en ik ervaar dat dat ook wordt gewaardeerd. En dat het zelden een probleem is als iets een keer niet goed gaat. Daar leren we met z’n allen van.’