Samenwerking in de regio: het coöperatief convenant in de praktijk

Macella Hanekamp - Marketing- & communicatieadviseur bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Hoe behouden we de jongeren voor de regio? Hoe ondersteunen we onze ondernemers? Onder de noemers 'De geluksregio Achterhoek' en 'Twente naar de top' werkten deze regio's al voor het coöperatief convenant hard aan de toekomst. Het convenant heeft bevestigd dat de juiste richting gekozen is en biedt handvatten voor een praktisch vervolg in de regio. Hoe? Macella Hanekamp, Marketing- & communicatieadviseur bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, vertelt hoe zij en haar collega's het abstracte convenant vertalen naar een lokale aanpak.

Noaberschap 2.0: betrokkenheid bij de buurt

“Wat de Achterhoek en Twente uniek maakt, is noaberschap. Mensen hebben nog echt aandacht voor hun buren en naasten. Wij willen dat verbreden. We noemen dit Noaberschap 2.0, betrokkenheid bij elkaar én bij de gemeenschap.”

Trainingsjasje met Noaber

“Kijk bijvoorbeeld naar de lokale voetbalclub. Vroeger sponsorden we trainingspakken voor het jeugdteam of plaatsten we een bord langs het veld. Nu gaan we met de club in gesprek. Waar zijn zij mee bezig, en waar kan de bank echt meerwaarde bieden? Hoe kunnen we de  voetbalclub en de gemeenschap eromheen ondersteunen?”

Het is mooi om te zien hoe een kleine aanvraag tegenwoordig leidt tot hele andere gesprekken.
Macella Hanekamp - Marketing- & communicatieadviseur

“Deze voetbalvereniging bleek de meest duurzame club van Nederland te willen worden, en duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. In onze regionale agenda ligt de focus op vijf coöperatieve thema’s waar we als Rabobank aan bij willen dragen: Financieel Gezond Leven, Banking4Food, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen en de Energietransitie. Uit gesprekken met ondernemers en de gemeente bleek dat ook zij volop inzetten op duurzaamheid. Samen maken we daar nu een plan voor. Het is mooi om te zien hoe een kleine aanvraag tegenwoordig leidt tot hele andere gesprekken en echte samenwerking in de regio. Door samen verder te kijken, door de hele gemeenschap erbij te betrekken.”

Het gesprek aangaan: daar draait het om

“Al voordat we aan de slag gingen met het coöperatief convenant organiseerden wij regiodialogen, samen met het Dialoog Expertisecentrum. Het convenant was voor deze regio een logisch vervolg. De eerdere dialogen waren kleinschalige bijeenkomsten met mensen uit de regio.”

Meer weten over het coöperatief convenant? Op deze website vind je alles dit toekomstplan voor Nederland.

“Naast dat we de dialogen bij het coöperatief convenant volledig digitaal gehouden hebben, heeft het ook een veel bredere scope. We hebben de Brede Welvaartsindicator als uitgangspunt gebruikt. Deze indicator bepaalt het welzijn van de samenleving op basis van 11 onderwerpen, zoals veiligheid, wonen of sociale relaties. Wat gelijk blijft, is de dialoog. Het gesprek aangaan. Of dat nou online is of in het echt, dat is waar het echt om draait.”

“De kracht van het convenant is dat je door veel breder te kijken een goed beeld krijgt van wat er speelt in de regio. Tegelijkertijd geeft het ruimte om samen met ondernemers en andere betrokkenen na te denken over oplossingen. Met welke thema’s ga je aan de slag? Waar kan je de kracht van de Rabobank inzetten?”

Jongeren behouden voor de regio

In het regiorapport van het coöperatief convenant Twente- Achterhoek lezen we dat de leefbaarheid in de regio onder druk staat. Veel jongeren vertrekken uit de regio, vanwege de beperkte kansen op de arbeidsmarkt en een tekort aan huizen (‘Samen werken aan brede welvaart in Twente en de Achterhoek – Uitkomsten van de regiodialoog’).

“Dat de leefbaarheid samenhangt met wat onze jongeren doen, zagen we zowel in onze eerdere sessies als bij de dialogen voor het convenant. Het is belangrijk dat we dit met elkaar signaleren. Nu ligt de focus op wat we daaraan kunnen doen. Praktisch en lokaal. Als bank zoeken we naar de juiste balans tussen investeren en kennis delen. We dragen bij aan allerlei initiatieven om regio aantrekkelijker te maken voor jongeren.”

Macella Hanekamp aan tafel

“De Achterhoek is bijvoorbeeld heel erg bescheiden. We hebben hier bedrijven die echte wereldspelers zijn, maar de meeste de jongeren weten dat niet. Die vertrekken voor hun studie naar de Randstad of Eindhoven en blijven daar. Een project dat we ondersteunen is de Talententuin, waar studenten en lokale bedrijven met elkaar gematcht worden. Een goede baan in de regio maakt de keuze om hier te wonen makkelijker.

Daarnaast denken wij na over andere woonvormen. Hoe jongeren samen een huis kunnen kopen om de kosten delen. En welke financieringsvorm daarbij hoort. Daarmee behoud je de jongeren én help je ondernemers te groeien.”

De dialoog gaat door

“Wij blijven in gesprek in de regio. De conclusies van het convenant vertalen we naar een lokale aanpak. Hoe zetten we elkaars kennis en kunde in om samen de regio te versterken? We kunnen immers niet in ons eentje de Achterhoek de geluksregio maken, of Twente naar de top brengen. Maar wanneer we mensen samenbrengen, dan ontstaan de mooiste plannen.”