Het leukste aan lesgeven is dat de jongeren er echt iets aan hebben

Jolanda Vrinten, adviseur dagelijkse bankzaken bij Rabobank De Langstraat in Waalwijk

Bij onze bank werken veel mensen met een missie. Zij werken hard aan een betere maatschappij en weten écht iets te veranderen. Jolanda Vrinten geeft al jaren gastlessen op het vmbo om scholieren financieel slimmer te maken.

Lesprogramma voor het vmbo

“Zo’n 10 jaar geleden zagen we dat oplichters steeds vaker jonge kinderen vroegen hun pincode af te geven of hun rekening te laten gebruiken. Vanuit Rabobank De Langstraat zijn wij toen een lesprogramma begonnen voor de eerste klassen van het vmbo. Wij leren de scholieren, die zo’n 12 tot 13 jaar oud zijn, hun rekening goed in de gaten te houden en te controleren dat er geen gekke dingen gebeuren. Fraude via appjes of e-mail, het is belangrijk erover te praten en te waarschuwen, want kinderen zijn zich niet bewust van de risico’s en consequenties. Dit maakt hen erg kwetsbaar.”

Jolanda Vrinten met scholieren

Waardering

“Ik begin de les altijd met een heel simpel voorbeeld. Vroeger had je de bankovervaller, maar omdat er bij de bank niets meer te halen valt, zijn die er gewoon niet meer. Oplichters bedenken tegenwoordig andere manieren om je geld te ontfutselen. Daarna vraag ik wie er al een eigen pinpas heeft en of zij weten waar ze op moeten letten. Dat gaat van heel simpel je pincode afschermen bij het pinnen tot het niet laten gebruiken van je rekening. Wij laten zien wat de gevaren en de gevolgen zijn, onder andere met video’s. Het mooiste zijn de praktijkvoorbeelden, dan zie je de scholieren echt nadenken en de goede vragen stellen, en dan komt er wel het een en ander los.”

Het lesgeven is pittig, maar zeker de moeite waard. Het leukste aan het lesgeven is dat de jongeren er echt iets aan hebben. De waardering van de kinderen, leerkrachten en de scholen zelf is heel fijn. Ik krijg daar heel veel energie van. In het begin moesten we echt ons best doen om bij de scholen binnen te komen, maar nu bellen zij ons zelf op met de vraag wanneer we weer langskomen!”

De waardering van de kinderen, leerkrachten en de scholen zelf is heel fijn, dat geeft mij enorme veel energie.
Jolanda Vrinten

Liefde en passie

“Ik werk nu al 30 jaar bij de bank met heel veel liefde en passie. En wat je er naast doet, het coöperatieve, het werk voor de lokale gemeenschap, dat gaat eigenlijk vanzelf. De coöperatie moet wel een beetje in je bloed zitten, vind ik. Mensen herkennen mij ook als medewerker van de Rabobank en zo komt er van alles op je pad. Daar kun je dan weer op inhaken met de Rabobank, zowel commercieel als met maatschappelijke initiatieven”

Nieuwe initiatieven

“De mooiste initiatieven ontstaan eigenlijk vanzelf uit het werk dat je al voor én met de gemeenschap doet. Samen sta je immers sterker dan alleen! Zo zijn wij naast deze gastlessen druk bezig met andere maatschappelijk initiatieven. We werken aan een mooi project voor middelbare scholen waar we financiële problemen en schulden bespreekbaar maken. Dat gaat nu eigenlijk vanzelf omdat de lijntjes zo kort zijn.

Daarnaast zijn we druk in het verenigingsleven en hebben we de Lichtjestafel georganiseerd, een kerstdiner voor eenzame ouderen. In het begin van de coronacrisis hebben we besloten om nogmaals een heerlijke maaltijd en wat leuke spulletjes, zoals een plantje en een doosje bonbons, rond te brengen bij deze ouderen, omdat die juist nu zo’n gebaar goed konden gebruiken!”

Ook het verschil maken in jouw dorp, stad of regio?