Een zesde zintuig ontwikkelen

Grace Timmermans, CDD Analist Thematic Investigations & Quick Response

Elke dag is anders voor Grace Timmermans. Zij is werkzaam als CDD analist in het team Thematic Investigations & Quick Response dat onderdeel is van de afdeling Global Intelligence & Response (GI&R). Door middel van thematische onderzoeken brengt zij onder andere geldstromen van de georganiseerde criminaliteit in kaart. Daarnaast moet ze snel en adequaat kunnen inspelen op gebeurtenissen die in de media en de maatschappij leven.

“Mijn planning kan ’s ochtends al veranderen,” aldus Timmermans, “Zo kwamen recent in de media onthullingen van financiële misstanden aan het licht, waar wij als Quick Response Team dan direct op dienen te acteren. Naast dit soort werkzaamheden waarbij een snelle aanpak vereist is, ben ik bezig met meerdere thematische onderzoeken. Deels doe ik dat zelfstandig, deels met een team van experts.”

Iedereen krijgt de ruimte om zijn eigen expertise te ontwikkelen
Grace Timmermans

Teamwerk

“Al mijn collega’s gaan vol passie op in hun werk. Je kunt echt je interesse kwijt én daar wordt ook ruimte voor gemaakt in je werkzaamheden. Als jij bijvoorbeeld graag bezig bent met data, dan kun je met data scientists aan de slag om te kijken hoe je het onderzoek verder kunt verbeteren. Het maakt niet uit of je junior of senior bent, iedereen gunt elkaar alle kennis en relevante informatie wordt continu gedeeld met elkaar. We blijven elkaar goed informeren over alle ontwikkelingen zodat we als team groeien en onze rol optimaal kunnen vervullen.”

In de teams binnen GI&R werken collega’s met specialistische CDD kennis binnen diverse expertises. De samenstelling van mensen met diverse achtergronden zorgt ervoor dat er snel een goede aanpak bedacht kan worden voor projecten en onderzoeken. “Dat klopt,” beaamt Grace, “binnen mijn team krijgt iedereen de ruimte om zijn eigen expertise te ontwikkelen. Samen hebben we alle benodigde kennis in huis om een onderzoek of project tot een succes te maken. We hebben analisten nodig die inhoudelijk ijzersterk zijn én mensen die kunnen verbinden en het grotere overzicht kunnen houden. Het mooie is dat je met een groep van zulke verschillende karakters toch heel goed kunt samenwerken en van elkaar kunt leren.”

Thematisch onderzoek

“Ons team houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar fenomenen zoals drugshandel, mensenhandel en trade based money laundering ,” legt Grace uit, “daarnaast werken we nauw samen met teams die onderzoek doen naar specifieke klanten als dat nodig is. Die onderzoeken kunnen zeer complex zijn. Het kan voorkomen dat er juridische procedures volgen waarbij we nauw samenwerken met de afdeling legal. Ik heb zelf aan meerdere dossiers gewerkt waarbij zo’n juridische procedure heeft geleid tot aandacht in de landelijke media. Dat ik heb mogen werken aan onderzoeken met die impact geeft me een enorme kick. Het maakt mijn werk veelzijdig en uitdagend.”

“Daarnaast reageren wij snel op relevante mediaberichtgeving die mogelijk risico’s kunnen vormen voor de bank door vrijwel direct de situatie te onderzoeken en de impact op de bank te bepalen. Vervolgens wordt dit richting senior management gecommuniceerd zodat zij goed geïnformeerd blijven. Uiteindelijk kunnen onze onderzoeken leiden tot wijzigingen in het beleid van de bank. Wij zijn geen opsporingsdienst. We zijn een bank. We zoeken daar waar mogelijk wel de samenwerking met andere banken en overheidsinstanties. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we ervoor zorgen dat misstanden in de financiële sector beter worden aangepakt. Die maatschappelijke impact drijft ons hele team. We vinden allemaal dat we elke dag onze bijdrage moeten leveren om de wereld te verbeteren.”

Onze actuele vacatures binnen Customer Due Diligence

Zesde zintuig

“Als je eenmaal bij CDD komt werken kijk je niet meer hetzelfde naar de wereld, al moet je het wel kunnen relativeren. Het is meer dat je een zesde zintuig ontwikkelt voor je omgeving. Je bent net iets meer alert op wat je ziet en hoort. Je gebruikt je gezonde verstand en doet goed onderzoek voor je conclusies trekt.”

“We hebben een belangrijke rol in het voorkómen van criminaliteit. Een klant die actief is in een bepaalde branche is zich soms bijvoorbeeld niet bewust van de risico’s die automatisch bij de branche horen. Samen met de accountmanager informeren we die klant hierover. Of we hebben gesprekken met branche-organisaties en overkoepelende instanties om bewustwording te creëren voor de financiële risico’s die in een bepaalde sector spelen. Dat is de maatschappelijke rol van de bank.”

Over Grace Timermans

Grace Timmermans

Grace Timmermans startte in 2015 bij de Rabobank. In 2019 volgde ze na een succesvolle sollicitatie bij het Young Professional Program CDD. Tijdens dit programma heeft ze in 1,5 jaar tijd kennis gemaakt met diverse afdelingen binnen het CDD Expertise Center. Ze werkt sinds de zomer 2020 als CDD analist in het team Thematic Investigations & Quick Response.