Een divers team boekt betere resultaten

Rabia Azdad, projectmanager Diversity & Inclusion Cultural and Global

‘Een bedrijf dat iedereen gelijke kansen biedt. Dus ook vrouwen, mensen met een andere culturele achtergrond of iemand met een arbeidsbeperking. Daar werk ik aan, samen met mijn team.’

Het belang van gelijkheid

‘Ik vind dat iedereen gelijke kansen verdient. Dat komt onder andere door ervaringen die ik tijdens mijn leven heb opgedaan. Daarbij zag ik hoe ongelijkheid mensen kan beknotten. Ook binnen de Rabobank is gelijkheid belangrijk – of je nou een man bent van 35, een vrouw van 50, of iemand met een andere culturele achtergrond. Makkelijk gezegd, maar zoiets bereik je niet als medewerker alleen. Het moet ondersteund en gefaciliteerd worden. Dat is de taak van mij en de andere collega’s van het diversiteitsteam. We hebben daarvoor binnen de Rabobank speciale aandacht voor gender, culturele diversiteit en mensen met een arbeidsbeperking. Iedere collega heeft z’n eigen focusgebied. Ik richt me op mensen met een andere culturele achtergrond en ons wereldwijde diversiteits- en inclusiebeleid. Ook werken wij nauw samen met 7 netwerken binnen de Rabobank om de inclusiviteit te bevorderen: RaboWomen, Kleurrijk Rabo, Rainbow, Wij(s)Rabo, Globo, Rap aan de slag en Jong Rabo.’

Het is wetenschappelijk bewezen dat een divers team betere besluiten kan nemen, innovatiever is en betere resultaten kan boeken.
Rabia Azdad

Het begint met bewustwording

‘Een goed diversiteitsbeleid is belangrijk voor een bedrijf. Het is wetenschappelijk bewezen dat een divers team betere besluiten kan nemen, innovatiever is en betere resultaten kan boeken. Dat komt doordat er vanuit verschillende achtergronden naar een onderwerp wordt gekeken. Dus is het belangrijk dat managers binnen onze organisatie het diversiteitsbeleid ondersteunen. Dat begint met bewustwording. Zonder dat mensen het weten, nemen ze meestal iemand aan die op een of andere manier op hen lijkt. Dat proberen we te veranderen. Ook technologie kan daarbij helpen. Zo kunnen we in de toekomst wellicht artificial intelligence inzetten voor de eerste selectie van nieuwe medewerkers.’

Heel enthousiast

‘Ik werk samen met collega’s van lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. Met de verschillende afdelingen breng ik hun ambities op het gebied van diversiteit in kaart en maken we een roadmap om die te bereiken. Dat doen we ook voor onze vestigingen in het buitenland. Wat ik mooi vind, is dat mensen binnen dit bedrijf heel enthousiast zijn om stappen te zetten. Wel merk ik dat het binnen een snel veranderende omgeving als de Rabobank soms lastig is om op dit onderwerp te blijven focussen. Daarom helpt het enorm dat onze groepsdirectie diversiteitsbeleid actief aanjaagt.’

Wat ik mooi vind, is dat mensen binnen dit bedrijf heel enthousiast zijn om stappen te zetten.
Rabia Azdad

Mentoring en empowerment

‘De afgelopen jaren is er op het gebied van diversiteit al enorm veel bereikt binnen de Rabobank. Het hogere management bestaat al voor meer dan de helft uit vrouwen. In de lagen daaronder kan dat nog beter. Mensen met een andere culturele achtergrond zijn minder vertegenwoordigd in de hogere functies. Bovendien zie je dat zij vaker in lagere schalen blijven hangen. Dat proberen we te doorbreken via mentoring en enpowerment, ook in samenwerking met externe partijen als Talent naar de Top en het Agora Network. Langzaam zie je verandering. Toch zal het nog wel een aantal jaar duren voordat we ons doel bereikt hebben. Onze ambitie is dat managers dan enkel kijken naar welke talenten en vaardigheden ze nog missen en mensen aannemen zonder te kijken naar iemands achtergrond.’

Kansen grijpen

‘Ik werk met heel veel plezier bij deze organisatie. Er zijn enorm veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, als je maar ondernemend bent, durft en ambitie toont. Zelf heb ik deze kansen ook gegrepen. Ik startte bijna zes jaar geleden bij de Rabobank in de IT als projectmanager en scrummaster. Maar ik miste het werken aan onderwerpen die direct invloed hadden op mensen. Binnen de bank kreeg ik de kans deze rol bij HR op te pakken. Voor mij een prachtige baan – ik heb zelf een andere culturele achtergrond en ben vrouw. Dat helpt natuurlijk om dit onderwerp nog beter te begrijpen en op de agenda te zetten.’