Dromen waarmaken met modellen en data-analyses

Willem Vonk, Head Treasury Advisory

‘Een stel dat samen wil wonen, heeft een huis nodig. Iemand met een mooi business-idee heeft geld nodig. Mensen gaan naar de bank omdat ze een bepaalde wens hebben. Wij zorgen er met analytics voor dat we de klanten van de Rabobank goed kennen, zodat we betere producten maken waarmee we die wens vervullen.’

Klantgedrag voorspellen

‘De essentie van mijn werk is dromen waarmaken. Klantgedrag verandert continu en razendsnel, dat brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee. Met advanced data analytics en modelering wordt de kennis van rente- en liquiditeitsrisico’s op product- en balansniveau vergroot en de onzekerheid verlaagd. Simpel gezegd: met meer zekerheid gaat de prijs voor klanten omlaag. En minder onzekerheid is niet alleen goed voor de klantprijs, het is ook van belang voor de continuïteit van de bank. Het optimaliseren van de balansrisicoposities, rekening houdend met de sensitiviteit van de verschillende variabelen wordt Asset Liability Management genoemd. Mijn team gebruikt de kwantitatieve inzichten om een ‘challenge’ uit te voeren op de strategische koers van de bank. Ik heb dus geen commerciële functie, maar vanuit de zogenoemde ‘second line’ heeft mijn team invloed op de producten die de Rabobank  aanbiedt en de prijs die klanten ervoor betalen.’

Financial inclusion in Oeganda

‘De Rabobank is een werkgever die kansen biedt en ondernemerschap stimuleert. Als medewerker krijg je ontzettend veel ruimte om je te ontplooien en daarin ook zelf te bepalen wat je doet, maar je moet wel zelf het initiatief nemen. En dat moet je durven. Zo ben ik terecht gekomen in Oeganda voor Rabo Partnerships. Rabo Partnerships geeft technische assistentie waarmee we partnerbanken in ontwikkelingslanden helpen professionaliseren.

In Oeganda zijn minder mensen onderdeel van het financiële systeem dan in Nederland, terwijl de mensen daar ook dromen hebben die gerealiseerd kunnen worden met behulp van een bank. Door onze kennis en ervaring te delen, in mijn geval op het gebied van Risk, Finance en ALM, stellen we onze partnerbank in staat meer mensen de mogelijkheid te geven hun dromen te verwezenlijken met goede financiering. Dat noemen we financial inclusion.

Voor mij is het heel waardevol om alles wat ik hier geleerd heb, daar toe te passen: ik maak modellen, doe analyses en geef advies. Maar het mooiste – en belangrijkste – is dat zij het op een gegeven moment zelf kunnen. Wanneer ik een lokale specialist vol passie het nieuwe commerciële prijssmodel hoor uitleggen aan collega’s, dan ben ik trots en geeft me dat ontzettend veel voldoening.’

De succesformule

‘Als je enerzijds de wereld een beetje beter wil maken en anderzijds je talenten wil ontplooien, dan zit je bij de Rabobank op je plek. Mijn team is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen weet waar we het voor doen. We hebben allemaal hart voor de zaak én voor de klant. Wat we doen betekent echt iets voor mensen, of dat nu in Oeganda, Nederland of ergens anders is. Die overtuiging zit diep en daar ben ik heel trots op.

Daarnaast zijn we een diverse club mensen met talenten en skills die elkaar aanvullen. Je kunt  echt jezelf zijn. Als leidinggevende probeer ik een open cultuur te creëren waarin we van elkaar leren. Juist door verschillende persoonlijkheden te combineren en wederzijds respect te hebben, boeken we succes als team. We maken goede eigenschappen nog beter en leren omgaan met valkuilen. Jezelf kunnen zijn, focussen op je goede eigenschappen en ergens aan bijdragen: dat is de succesformule.’