De vrijheid om naar eigen inzicht problemen op te lossen

Jesse Bouman, Young Professional Advanced Analytics

‘Werken met wiskundige modellen in een snelle wereld, dat wilde ik nadat ik mijn studies Economie en Natuurkunde had afgerond. Ik zocht niet naar een traineeship, waarbij ik elke paar maanden moest hoppen van afdeling naar afdeling. Ik was op zoek naar een programma waarin ik mij kan specialiseren in een analytisch profiel. Met het Young Professional Programme Advanced Analytics bood de Rabobank mij die kans. Zo kon ik vanuit mijn academische kwantitatieve achtergrond de sprong maken naar een baan bij de Rabobank. Inmiddels ben ik halverwege het programma, dat in totaal achttien maanden duurt. Als ik terugkijk, heb ik nu al zo veel kunnen doen en leren. Ik had de afgelopen maanden voor geen goud willen missen.’


Vrijheid voor eigen ideeën en impact creëren

‘Ik heb in mijn positie veel vrijheid om naar eigen inzicht problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. Meer dan ik ooit had verwacht. Wie een goed idee heeft, krijgt de ruimte om dit werkelijkheid te maken, ongeacht je functie of een hiërarchie. Ook kan je rekenen op de middelen en je teamgenoten om jouw ideeën daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Zo heb ik bijvoorbeeld een autoregressief model ontworpen voor macro-economische scenario’s. In een intensieve ontwikkelingsfase onderzocht ik het model, beproefde ik het bij experts, en bouwde ik het samen met collega’s uit. En mijn bijdrage had impact: inmiddels berekenen we er voorzieningen mee.’

Data- en berekeningsstromen

‘Binnen mijn functie voer ik nu Stress Test-berekeningen uit voor onze leningen aan het MKB. Vragen die ik in dat proces beantwoord, zijn bijvoorbeeld: wat gebeurt er als we de komende jaren in economisch zwaar weer terechtkomen? Of: hoe groot is dan de kans dat onze klanten failliet gaan? Deze Stress Test-berekeningen voeren we voor alle leningen uit. Dat gaat bij de Rabobank om miljoenen leningen. Door deze schaalgrootte kan ik in dit werk mijn kennis van regressiemodellen combineren met veel data-analyse en mijn expertise in programmeren. En minstens zo belangrijk: gevoel voor onze financiële producten. Dat laatste had ik als natuurkundige absoluut niet, maar wordt me nu snel bijgebracht.’

Teamwork

‘Ik verliet de universiteit met een kop vol kennis en een passie voor complexe modellen. Daar wilde ik iets mee doen op mijn werkplek. Bij de Rabobank doe je dat nooit alleen. Wat ik geleerd heb, komt in het programma samen met de kennis van collega’s. Samen kunnen we geweldige dingen bedenken en ontwikkelen. Ik heb me bij de Rabobank dan ook  het meest ontwikkeld op het gebied van samenwerking, dat staat hier echt centraal. In korte cycli van twee weken realiseren we samen onze gestelde doelen. Elke ochtend komt het hele team bij elkaar om te bespreken hoe we ervoor staan en wat we van elkaar nodig hebben. In de loop van de dag bouw ik dan mijn code in Python of SQL. Aan het eind van de cycli presenteren we onze modellen en resultaten aan elkaar en andere teams.’

Tijd voor persoonlijke ontwikkeling

‘Buiten mijn dagelijks werk, besteed ik een halve dag per week aan mijn ontwikkeling als analist. Dit kan bestaan uit trainingen in softskills, zoals communicatievaardigheden en presenteerstijlen. Andere keren besteden we tijd aan online trainingen in vakspecifieke onderwerpen. Zo ben ik nu behendig met SQL, waar ik eerder nog nooit een regel code van had gezien.’

Heb je interesse in het Young Professional Programme Advanced Analytics? Kijk dan hier voor meer informatie over het programma.