Een idealist over de betekenis van ons werk

Ezra de Korte, Lead Expert Social Enterprise

Wie denkt dat er bij de Rabobank alleen ruimte is voor mensen met een financiële of bedrijfseconomische achtergrond, heeft het mis. Neem Ezra de Korte, als Lead Expert Social Enterprise maakt hij medewerkers bewust van de betekenis van hun werk.

Ezra is van huis uit geen bankier. Toch voelt hij zich enorm thuis binnen de Rabobank. Dat komt omdat hij zijn ideale rol vervult en daarbij veel vrijheid krijgt. Voordat Ezra startte bij de bank, werkte hij bij Better Future, een sociale onderneming die met medewerkers van bedrijven afreist naar andere culturen, waar ze werken aan persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd de mensen daar helpen. ‘Ik zag hoe interessant het is om iemand van z’n bureaustoel af te halen en diegene bloot te stellen aan een andere werkelijkheid.’

Ecosystemisch kijken

Na een aantal jaar zocht Ezra zelf naar nieuwe mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. De Rabobank bood hem de kans om binnen de organisatie te ontdekken wat hij met zijn sociale achtergrond kan bijdragen. ‘Dat was een mooi traject, waarbij ik met veel medewerkers sprak over hoe hun werk efficiënter en effectiever kan zijn en welke betekenis het heeft. Ik noem dat ecosystemisch kijken, waarbij ik als een soort bedrijfsantropoloog de krachtenvelden in en om de organisatie onder de loep neem.’

Waarde creëren

Op basis van de uitkomsten zette Ezra vervolgens met een paar collega’s het project Rabo Impact Agency op. In lijn met zijn ervaring bij Better Future reisde hij met medewerkers naar een door de bank gesteunde koffie-coöperatie in Uganda. ‘Ik wilde hen echt laten ervaren wat de Rabobank allemaal doet op het gebied van de missie: Growing a Better World Together. De reis inspireerde niet alleen de medewerkers, ook de lokale ondernemers hadden er baat bij. De kennis en ervaring van de Rabobankmedewerkers hielp hen vooruit.’

Ik zag hoe interessant het is om iemand van z’n bureaustoel af te halen en diegene bloot te stellen aan een andere werkelijkheid.
Ezra de Korte

Medewerkers betrekken

Hoewel betrokkenen enthousiast terugkijken op de ervaring, is Ezra ook kritisch. ‘Het is belangrijk om betekenisvol werken binnen de Rabobank écht naar een hoger niveau te brengen en te laten beklijven bij zoveel mogelijk mensen. En dat doen we niet door een beperkt aantal mensen te bereiken met eenmalige interventies. We moeten dus álle medewerkers raken met onze ideeën. Als ik iets heb geleerd in mijn nog relatief korte tijd bij deze bank, is het wel dat je meer bereikt als je echt met anderen samenwerkt.’

Betekenis geven

Inmiddels is Ezra in een volgende fase beland. Zijn doel is de coöperatieve opzet van de bank laden onder meer medewerkers van de Rabobank. ‘Dat doen we bijvoorbeeld door eigen ideeën van medewerkers uit te voeren. Zo vond een aantal collega’s dat de bankierseed die alle bankmedewerkers in Nederland moeten afleggen opnieuw onder de aandacht moest komen. Vervolgens hebben we als try-out nieuwe managers meegenomen naar een bezinningsklooster, waar ze kennismaakten met de missie van de bank en konden reflecteren op hoe zij er waarde en betekenis aan kunnen geven.’

In actie komen

Ezra vindt het bijzonder dat hij veel mogelijkheden krijgt binnen de Rabobank om zijn ideale rol te vervullen en het bedrijf verder te helpen. ‘Ik ben de bank dankbaar voor deze kans. We leven in een snel veranderende en onzekere wereld. Het financiële systeem, en met name een coöperatie als de Rabobank, kan echt positieve verandering teweegbrengen. Daar wil ik als ‘corporate disrupter’ graag mijn bijdrage aan leveren.’

Waar wil jíj het verschil maken bij de Rabobank?

Met dank aan Raum Utrecht