Data, innovatie en de juiste mindset: dat is de succesformule

Anne Friedrich, Business Controller Lokale Banken

‘Bij Finance & Risk is veel kennis en kunde aanwezig. De kracht van de Rabobank is het samenbrengen daarvan, ook over afdelingen heen. De wil en inzet om samen mooie resultaten neer te zetten en verbeteringen aan te brengen, zijn van wezenlijk belang.’

Honderd en één banken ondersteunen

‘Wat ooit begon als vakantiebaantje data overtypen werd een Rabobank-carrière van inmiddels achttien jaar. In al die jaren heb ik allerlei opleidingen gedaan en veel ruimte gekregen om mijzelf te ontwikkelen. Ik heb verschillende functies bij lokale banken gehad en werk sinds 2017 als Business Controller Lokale Banken vanuit het hoofdkantoor in Utrecht. Kort gezegd houden wij met ons team in de gaten hoe de honderd en één lokale banken die Nederland telt, presteren.

Vanuit de centrale Rabobank ondersteunen we de lokale banken die het directe klantcontact onderhouden. Daar hebben we intensief contact voor met de business partners van alle banken. We stellen voortgangsrapportages op, proberen te leren van banken met goede resultaten en kijken of we die opgedane kennis kunnen delen of ergens anders binnen de Rabobank kunnen toepassen. Daarnaast voeren we de dialoog met de toezichthoudende kringdirecteuren.’

Data en de toegevoegde waarde van de mens

‘De essentie van Finance & Risk is weloverwogen, op feiten gebaseerde, keuzes maken. Ik houd me bezig met het verzamelen en analyseren van data, om die vervolgens om te zetten naar bruikbare informatie waarmee we als organisatie kunnen sturen en verbeteren. Ik werk dus met cijfers, maar er zit ook veel vrijheid, creativiteit en menselijk contact in mijn werk. Je moet data op de juiste manier interpreteren, zinvolle verbanden leggen en daarover adviseren. Vrij ingewikkeld, maar daardoor erg leuk en uitdagend werk. En wat het ook heel interessant maakt, is dat we veel bezig zijn met innovatie. We zijn altijd op zoek naar nieuwe technieken en methoden waarmee we de data kunnen verbeteren en repeterende handelingen zoveel mogelijk kunnen automatiseren.

Het afgelopen jaar heb ik met een aantal collega’s onderzocht of we met de inzet van robotics onze voortgangsrapportages kunnen verbeteren. Voorheen deden we dit handmatig. We trokken allerlei data uit verschillende systemen bij elkaar en wilden de rapportage zo snel mogelijk weer bij de lokale bank aanleveren. Dat was altijd een enorme klus, maar nu doet de software het werk voor ons. Na één nachtverwerking van de robot is het werk gedaan van voorheen negen man in drie dagen. Het voordeel is dat wij ons meer kunnen richten op het menselijke aspect van het werk, dus om mee te denken met collega’s en hen te adviseren over de resultaten. Daar zit onze toegevoegde waarde. Ook hebben we meer tijd om aanvullende en verdiepende analyses te maken. Robotics en andere soortgelijke innovaties zijn prachtige ontwikkelingen en ook nog eens heel breed toepasbaar, want er worden behoorlijk wat rapportages gemaakt.’

Samen waardevol werk doen

‘We geloven sterk in samenwerken bij de Rabobank. Het succes van ons robotics-project zat in het cross-functionele karakter van ons team. Je wordt hier niet alleen gestimuleerd om binnen je eigen, maar ook met andere afdelingen te zoeken naar oplossingen. Dan merk je hoe geweldig het is dat er binnen één bedrijf zoveel kunde, kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Mensen vanuit verschillende disciplines komen vaak tot nieuwe inzichten. Samen kun je prachtige dingen realiseren, en meestal in vrij korte tijd. Zolang je maar de juiste mensen bij elkaar hebt. Die rol van samenbrengen hebben de lokale banken ook. De Rabobank heeft op lokaal niveau een gigantisch netwerk en brengt veel mensen bij elkaar aan tafel. Dat is onze kracht.

Ook voel je de enorme gedrevenheid van mensen om samen dingen te veranderen en verbeteren. Dat leeft bij iedereen, dat is echt mooi. Soms gaan discussies op het scherpst van de snede, maar dat maakt het juist enerverend. Je wordt uitgedaagd om wat je vandaag doet, morgen toch nog iets beter te doen. Dan kom je echt ergens met z’n allen, dat is vooruitgang.

Die mindset van iets waardevols willen doen, reikt verder dan alleen binnen de bank. Vanuit onze afdeling proberen we bijvoorbeeld ondernemers te ondersteunen die iets bijdragen aan de lokale leefomgeving. En dan niet als sponsor, maar vanuit ons vak, dus met onze kennis en ervaring. Samen met een aantal collega’s zet ik me daarvoor in. Want wat voor onszelf werkt, werkt natuurlijk naar buiten toe net zo goed. Samen weten we meer, hebben we meer ervaring en een groot netwerk. We zijn nu in contact met een ondernemer die zo hard groeit, dat het hem problemen oplevert. We helpen hem onder andere met het stroomlijnen van zijn administratie en subsidieaanvragen. Dat is heel leuk en dankbaar werk.