Meedenken én tegengas geven: Hoe Credit Core samenwerken binnen de bank verandert

Een tweegesprek met Jesse van Egmond, Team Lead van het Credit Initiatives Team, en Angela Abdoelhafiezkhan, IT Lead Credit Core.

Een lening voor een startende onderneming die in Utrecht wordt afgewezen maar in Amersfoort goedgekeurd. Voorheen regelde iedere lokale bank zijn zaken op zijn eigen manier. Globalisering en een strenge toezichthouder maken deze situatie onbeheersbaar. Rabobank pakt dit grootschalig aan met het Credit Core programma.

Wat is Credit Core?

“Credit Core is een een innovatieve manier om verbeteringen door te voeren in het managen van kredietrisico’s – één van de kernprocessen van de bank. We kunnen hier iedere gewenste functionaliteit aan toevoegen. Van nieuwe wet- en regelgeving tot aan verschillende soorten klantsegmentaties of producttypes.” vertelt Jesse van Egmond, Team Lead van het Credit Initiatives Team. “Het Initiatives Team is een strategisch team dat de grote thema’s rondom kredietrisico’s in kaart brengt zodat deze opgepakt kunnen worden binnen de verschillende area’s in de Tribe Credit Core.”

Jesse van Egmond

“Een initiative is het meest abstracte niveau in een agile manier van werken. Wij brengen de initiatives in kaart. Kijken hoe zo’n thema past binnen de tribe. Waar het de klantreis en onze producten raakt. Als het concreet gemaakt is, brengen we het vervolgens naar een van de area’s of de squads. Zij implementeren de uiteindelijke oplossingen in het beleid, proces en IT-systemen.”

Dat is waar Angela Abdoelhafiezkhan, Team Lead IT van de Area Credit Core, om de hoek komt kijken. “Mijn area houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met client assessment. We zorgen dat onze eindgebruikers de juiste tools hebben om de controle te houden over hun financiële situatie. En dat zij de juiste rapportages hebben om zich te verantwoorden naar onze toezichthouders.”

“Die eindgebruikers zijn niet alleen zakelijke klanten en lokale banken. Je moet dat heel breed zien. Rabobank heeft business units op elk continent en globale stakeholders zoals Wholesale of Rural.Met Wholesale Banking bedient de Rabobank grote Nederlandse en internationale ondernemingen, commodity traders, private equity bedrijven en financiële instellingen. Rural richt zich op de financiering van bedrijven in de Food & Agri sector. Die hadden allemaal hun eigen kredietlimietsystemen. We brengen dit samen in Credit Core. Het gaat door alle vezels van onze organisatie en is door de groepsdirectie niet voor niets betiteld als ‘Critical Executive Programme’. Het is echt een grootschalig traject.”

Waarom is het nodig?

Angela: “Er bestaan verschillende systemen voor eenzelfde soort processen. Wereldwijd moeten we echter aan strenge eisen voldoen en zorgen dat onze eindgebruikers beter ‘in control’ zijn. Daarnaast is het van belang dat dat we toekomstbestendig, efficiënter en eenduidiger werken. Wat uiteindelijk in het voordeel van zowel onze klanten als de bank werkt.”

Jesse: “We komen uit een situatie waar de benodigde veranderingen eigenlijk niet meer door te voeren waren. Collega’s waren op verschillende plekken met hetzelfde werk bezig. Dat kon ervoor zorgen dat dezelfde kredietaanvraag bij één lokale bank werd afgewezen, maar bij een andere vestiging goedgekeurd. Dat is niet alleen funest voor je efficiëntie, maar ook voor het totale kostenplaatje. Met Credit Core kunnen we kredietrisicomanagement op een gestandaardiseerde en gecentraliseerde manier in te richten.”

Simplify@Scale: een nieuwe manier van werken

Onder de noemer Simplify@Scale is agile werken eind 2020 groots uitgerold binnen de Rabobank. Jesse: “Los van de organisatorische structuur is het een overgang naar een hele nieuwe manier van werken. Voorheen waren mensen gewend om in een beleidsteam alleen maar bezig te zijn met beleid. Het vraagt wel echt wat van mensen.”

De belangrijkste eigenschap die je moet hebben, is verbinden. Compromissen durven sluiten en verschillende invalshoeken met elkaar verenigen.
Jesse van Egmond, Team Lead van het Credit Initiatives Team

“In de squads werk je direct samen met de mensen van die gaan over het proces, business of IT. Daar moet je voor open staan. De belangrijkste eigenschap die je moet hebben, is verbinden. Compromissen durven sluiten. Verschillende invalshoeken met elkaar verenigen. Je er bewust van zijn dat er niet één juist antwoord is.”

Vrouw en man aan tafel tegenover elkaar

Angela is het hiermee eens: “Goed samenwerken en de drive hebben om continu te verbeteren is een absolute ‘must’ om de tribe Credit Core op voorsprong te helpen. We vinden  het belangrijk dat onze medewerkers accelereren. We zoeken mensen die een pionier zijn in hun vakgebied, die meedenken en tegengas geven. Daarom stimuleren ondernemerschap volgens het ‘learning by doing’-principe. Oftewel, je kunt beter iets proberen met een kans op falen, dan dat je wacht en geen invloed uitoefent.”

Uitdagende functies

De Rabobank heeft 9,6 miljoen klanten en is in 37 landen actief. Daarom groeit Area Credit Core flink. Jesse: “Ik zoek mensen die een verbindende rol kunnen vervullen. Dat gebeurt met name binnen de bank. Specifiek zoeken we Product Owners. Dat is een uitdagende rol binnen de Tribe, het is echt iets waar je in moet groeien. Een goede product owner is zijn gewicht in goud waard.”

Werken binnen Credit Core is meer dan alleen software maken.
Angela Abdoelhafiezkhan, IT Lead Credit Core

Angela vult hem aan: “We hebben verschillende soorten IT’ers nodig binnen onze kersverse tribe. Business analisten, software engineers, solution architects, cloud engineers, enzovoorts. Maar ook onlangs afgestudeerden zijn welkom. Het liefst met een hbo of wo IT-achtergrond en een avontuurlijke en leergierige instelling. Het werk is meer dan alleen software maken. Het vereist een bepaalde mindset. Je moet het verschil durven maken. De uitdaging aangaan om de de bank ijzersterk te maken.”

“We zijn erg betrokken bij de sollicitatierondes. Dat werkt twee kanten op. We vragen vaak mensen uit het team om het eerste gesprek te voeren. Zij kunnen goed inschatten of er een match is. Zowel op inhoud als op persoon. Daarna pas volgens gesprekken met de leidinggevende en eventueel een area lead. Het voordeel voor de sollicitant is dat je meteen een goed beeld krijgt van je toekomstige collega’s.”

Waarom werken bij de Rabobank?

Jesse: “We zijn als coöperatie niet beursgenoteerd. Daarom kunnen wij op een andere manier met klanten én met medewerkers van de bank omgaan. Als je winst moet maken, dan zet dat druk op een organisatie en op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat is bij ons niet zo. Bij ons gaat de klant- en medewerkerswaarde boven alles.”

Angela: “Er is heel veel mogelijk binnen de bank. We investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Je hebt het zelf in de hand om de kansen die je krijgt te verzilveren. De Tribe is multi-disciplinair. Samen maken we een vuist om de finish line te halen. De sfeer staat in het teken van elkaar helpen en onze diversiteit maakt dat we onderscheidend en krachtig opereren. Daar wil je bij horen!”