Blockchain biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden

Claudia Terpstra, Blockchain specialist

Blockchain gaat in de toekomst veel betekenen voor de Rabobank. Maar ook nu al kunnen we met deze technologie veel teweegbrengen. Samen met collega’s ondersteun en onderzoek ik al die nieuwe mogelijkheden

Smart contracts

‘Als blockchain specialist binnen de Rabobank onderzoek en ondersteun ik samen met negen collega’s diverse projecten waarin blockchain een rol kan spelen. Zoals bij we.trade, een handelsfinancieringsplatform voor bedrijven. Daarbij werken we samen met dertien Europese banken. Daardoor kunnen bedrijven via we.trade door middel van smart contracts onweerlegbaar afspraken maken rondom een handelstransactie. Als aan alle leverafspraken is voldaan vindt ook automatisch de betaling plaats

We kijken ook naar andere nieuwe ontwikkelingen en voeren daarmee experimenten uit. Zo onderzoeken we de combinatie van blockchain en Internet of Things (IoT). Ook volgen we diverse varianten van de publieke blockchain Ethereum, waaronder hybride blockchains als Quorum. Naast publieke transacties kunnen daarin ook transacties gedaan worden waar niet alles zichtbaar is.’

Duurzame productie stimuleren

‘Ik denk dat blockchain op de langere termijn voor de Rabobank enorm belangrijk gaat worden. Maar ook nu al brengen we met diverse projecten heel wat teweeg. Naast we.trade werken we bijvoorbeeld aan het Sustainable Pay per Use-project. Dat speelt in op de trend dat je geen apparaten meer bezit, maar enkel betaalt voor het gebruik ervan. Dit stimuleert  fabrikanten apparaten te produceren op een duurzame manier. Via blockchain kan onweerlegbaar worden vastgesteld dat iemand iets heeft gebruikt. Dit betekent dat gebruikers bewuster worden van het gebruik. Diegene kan vervolgens eenvoudig en precies dat gebruik afrekenen, van een autorit van 3,14 kilometer tot het printen van één velletje papier. Eén van de voordelen van blockchain is namelijk ook dat je lage waarde transacties kunt doen, oftewel microbetalingen. Kortom, blockchain biedt enorm veel nieuwe mogelijkheden.’

Veel kansen

‘Hoe word je blockchain specialist? Veel collega’s hebben een achtergrond in Business en/of IT. Zelf deed ik een studie Finance en Supply Chain Management en werkte daarna bij een corporate. Ik voelde me echter niet thuis in een Finance rol bij een grote organisatie en ben daarom een bootcamp programmeren gaan volgen. Daarna kon ik aan de slag bij een blockchain-startup in Londen. Terug in Nederland oriënteerde ik me op banen waarin ik mijn blockchain-kennis kwijt kon. Daarbij kwam ook de Rabobank op mijn pad.’

In eerste instantie was ik wat huiverig: ik wilde niet weer bij een grote organisatie aan de slag. Maar wat de bank allemaal op het gebied van blockchain doet, sprak me erg aan. En nu merk ik dat het een uitstekende keuze was. Ik zit in een team waar ik veel verantwoordelijkheid krijg, waar ik mezelf kan zijn en waar het gewaardeerd wordt als je met nieuwe ideeën komt. En die grote organisatie met al die ervaring, kennis en specialisten om ons heen biedt juist veel kansen om echt zaken in beweging te krijgen.’

Innovatie-minded

‘Het blockchain-team van de Rabobank valt onder de Innohub, onderdeel van de Digital Transformation Office: een afdeling binnen de bank die geheel in het teken staat van digitale transformatie en innovatie. We functioneren zelf ook als een soort startup binnen de organisatie. We kunnen zelf projecten opzetten als we kansen zien. Daarnaast werken we veel samen met teams van andere afdelingen. Het valt me op dat de Rabobank enorm ‘innovatie-minded’ is. Men wil echt heel graag vooruit. Fijn is dat vaak mensen van afdelingen als Legal, Risk en Compliance constructief met ons meedenken. Dat werkt twee kanten op, zo leveren we elkaar interessante inzichten waarmee we projecten kunnen uitvoeren of verbeteren. En dat is ook belangrijk, want uiteindelijk werken we samen aan de bank van de toekomst.’