Bankieren en de energietransitie zijn voor elkaar gemaakt

Floor van Workum, Head of Energy Transition Retail bij Rabobank

Samen met vrienden een energiecoöperatie beginnen. Een klimaatneutraal, duurzaam gebouwd huis huren. Een warmtepomp leasen. Niet direct onderwerpen waarbij je aan een bank denkt. Onder de noemer 'Bankier van de energietransitie' is het toch de Rabobank die met innovatieve projecten de energietransitie probeert te versnellen. We spreken Floor van Workum, Hoofd Energietransitie Retail bij Rabobank.

Niet een typische bankier

“Ik heb niet een typische bankierskachtergrond. Na mijn studie Kunstgeschiedenis ben ik via een traineeship bij Rabobank terechtgekomen. Het was een nieuw traineeship waarbij niet de standaard rechten- of economiestudenten gezocht werden, maar juist mensen met een andere achtergrond en skills. Mensen die op een andere manier tegen de zaken aankijken. Zelf ga ik graag uitdagingen aan. Ik vind het leuk om dingen te versnellen en om te laten zien dat het anders kan.”

Naast CEO en oprichter van Vista HypothekenVista Hypotheken is een onderdeel van Rabobank. Vista Hypotheken richt zich met name op consumenten die een eerste huis kopen en interesse hebben in duurzaamheid. is Floor benoemd tot Hoofd Energietransitie van Rabobank. Zij is verantwoordelijk voor het programma ‘Bankier van de energietransitie’. “Het is aan mij om acht nieuwe producten te bedenken die bijdragen aan de energietransitie. Innovatieve, schaalbare producten, voor consumenten en zakelijke klanten.”

“Er is veel maatschappelijke interesse voor de energietransitie en ik vind dat het ook heel goed past bij Rabobank. Windmolens en zonneparken bijvoorbeeld, vragen om grote investeringen. Daar kan de bank een logische rol in spelen. De uitdaging voor ons is om dit rendabel te maken. Als coöperatie kijken we niet alleen naar winst; we kijken ook naar welke waarde we willen toevoegen. We hebben daarin een goede balans gevonden.”

De woningnood duurzaam aanpakken

“Een van mijn favoriete projecten is SmartBuilds; hierbij zorgen we voor nieuwe huizen én werken we tegelijkertijd aan de energietransitie. Met zo’n 12.000 duurzame, tijdelijke woningen leveren we een bijdrage aan het oplossen van het woningtekort. De SmartBuilds-woningen worden voor 90-95% in de fabriek gebouwd met duurzame hoogwaardige materialen. Ze zijn CO2- en stikstofvriendelijk en van het gas af. Na 10 tot 15 jaar verplaatsen we de woningen naar een tweede locatie, of halen we ze uit elkaar en hergebruiken we de materialen.”

Zelf een energiecoöperatie oprichten

“Een van de uitdagingen van de energietransitie is dat we meer energie lokaal moeten gaan opwekken. Dat zullen we samen moet doen. Mensen zoals jij en ik kunnen zich daarvoor aansluiten bij zogenoemde Energiecoöperaties. Met een aantal gelijkgestemden wek je dan lokaal duurzame energie op, voor eigen gebruik.”

“We zien dat het in de praktijk nog veel tijd, geld en moeite kost om een eigen energiecoöperatie op te zetten. Dat vertraagt en belemmert. Daarom zetten we met Energie Samen het coöperatief energieplatform op: een digitaal ontwikkelplatform dat mensen helpt hun eigen energiecoöperatie op te zetten. We bieden overzicht en verbinden partijen aan elkaar, om samen te leren en te versnellen. Het helpt ons ook met meer inzicht in marktontwikkelingen en de totale investeringsagenda van zon- en windenergie. Daarnaast onderzoeken we of we een landelijk burgerparticipatiefonds kunnen opzetten waarin je niet alleen kunt investeren in energieprojecten, maar ook nauw betrokken wordt bij projecten bij jou in de buurt. Lokaal en op schaal.”

Het begint met bewustwording

Floor vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij de energietransitie te betrekken. Klanten, leden en collega’s. “Het gaat ons allemaal aan. De eerste stap is bewustzijn creëren. Hiervoor hebben we de Rabo Energy Challenge in het leven geroepen, waarmee we mensen opleiden tot ambassadeurs van de energietransitie. Als ambassadeur leer je alles over de energietransitie en hoe jij je steentje bij kunt dragen. En voor elke ambassadeur planten we een boom, om Nederland een beetje groener te maken.”

We zoeken mensen die ondernemend zijn. Regelaars met een can-do mentaliteit.
Floor van Workum

“Na bewustwording komt het uitvoeren van onze plannen. De projecten die we doen vragen om eigen initiatief, ideeën en doortastendheid. Ons wervingsproces voor nieuwe collega’s is daarom anders dan gebruikelijk bij Rabobank. We organiseren bootcamps waarbij je een opdracht krijgt: verzin een nieuw product en ga testen of het werkt. Zo kun je zien of mensen ondernemend zijn, zelfstandig kunnen werken en of ze vanuit de klant kunnen denken. Regelaars met een can-do mentaliteit. Dat is bij ons vaak de valkuil. We denken snel vanuit de bank. Wat de bank wil. Maar je moet juist kijken naar het probleem van de klant en hoe je dat gaat oplossen. Wij zoeken mensen die het leuk vinden om dat te onderzoeken en écht aan te pakken.”

Verschillende mensen, verschillende talenten

“De energietransitie vraagt om intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren. We zoeken daarom twee soorten mensen om hierbij te helpen. Enerzijds interne mensen met ervaring op het gebied van innovatie, en anderzijds nieuwe ondernemende specialisten van buiten de bank. De mensen van binnen de bank weten vaak goed wat wel en niet kan. Risk, legal, compliance. De mensen van buiten de bank komen met frisse ideeën. Laatst hebben we iemand aangenomen met een politieke achtergrond. Zij weet heel goed hoe je iets voor elkaar krijgt bij gemeenten en in de politiek. Met haar inzichten levert zij een belangrijke bijdrage aan het SmartBuilds-project.”

Mensen die denken dat ze niet bij een bank passen, passen waarschijnlijk juist wel.
Floor van Workum

“Mensen die denken dat ze niet bij een bank passen, passen waarschijnlijk juist wel. Je brengt toch net even andere talenten mee. Dat is de belangrijkste les uit mijn studie Kunstgeschiedenis. Ik heb geleerd om vanuit meerdere perspectieven te kijken. Dat kun je toepassen op een schilderij, maar ook op je werk. Als je vanuit een ander perspectief of een andere hoek kijkt, zul je zien dat er meer kansen en oplossingen zijn dan je in eerste instantie dacht.”