Architectuur is van de hele organisatie

Xander van Rooijen - Business Architect Data & Analytics

"Wij ontwerpen de organisatie." Business Architect Xander van Rooijen windt er geen doekjes om. "Als architecten kijken we naar de behoefte van de business binnen Rabobank. Welke applicaties, diensten en services hebben zij nodig om hun werk goed te doen? Je geeft sturing aan de inrichting van die processen en zo help je de organisatie verder."

Xander legt het verder uit: “Ken je Conway’s Law? Die stelt dat wat een organisatie ontwerpt een afspiegeling zal zijn van de communicatiestructuren van diezelfde organisatie. En dat beïnvloed ook de architectuur. Daarom vind ik de omgekeerde variant van Conway’s Law fascinerend. Als je wilt dat de ontworpen architectuur gaat werken, dan moet je de organisatie daarop uitlijnen. Wij helpen daarom echt in het vormgeven van de organisatie.”

In functie is hij Managing Business Architect bij Rabobank. “Maar het zwaartepunt van mijn werk zit in de rol als Tribe Architect Data & Analytics. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de architectuurontwikkeling en -borging en daarmee ondersteun ik de visie en strategie van Tribe Data & Analytics bij Rabobank”

Data als waardepropositie

Data is cruciaal voor de bank, volgens Xander: “Rabobank is naast een bank, ook een technologiebedrijf, en data & analytics spelen hierin een cruciale rol. De data heb je nodig om je IT-bedrijf draaiende te houden en steeds efficiënter te laten lopen. En de analytics zijn er om steeds betere diensten en proposities te ontwikkelen voor onze klanten en de eigen organisatie. Daarom is dit voor mij hét domein binnen de bank waaraan ik graag mijn bijdrage wil leveren. De verschillende waardeproposities maken het afwisselend en uitdagend!“

Xander legt uit hoe hij de verschillende data & analytics (D&A) waardeproposities ziet binnen een bank. Hij onderkent hierin 3 facetten:

  1. D&A als gereedschap: Je kunt met data & analytics andere delen van de bank ondersteunen, waarmee ze nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. De tribe bouwt onder andere selfservice platformen waar intern de collega’s data kunnen aanbieden, bewerken en beschikbaar stellen voor andere afdelingen. Maar ook advanced analytics oplossingen creëren, rapportages samenstellen en dashboards maken. Dit maken we mogelijk met de laatste cloud technologieën en we ontwikkelen hier continu op door.
  2. D&A als business driver: Binnen de tribe nemen we eigenaarschap over generieke data producten die meervoudig zijn te gebruiken binnen de organisatie. Zo is intern een analytics engine ontwikkeld om transacties te labelen. Die functie is primair bedoeld om onze klanten inzicht te geven in hun financiële gezondheid, maar we zagen al snel meer potentie. Zo kan deze functionaliteit prima een rol spelen in andere usecases en daar als versneller worden gebruikt. Zo helpt de tribe de business verder om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  3. D&A als business enabler: Met onze platformen en generieke bouwblokken, creëren andere afdelingen zelfstandig business-specifieke toepassingen. Hierin leveren wij als tribe ondersteuning met onze expertise. Hier kun je denken aan complexe analyses op onze customer journey’s of het realiseren van een specifieke oplossing ten dienste van KYC-analisten.

Xander vervolgt: “De toegevoegde waarde zit in de business enabler. Hiermee maken we het mogelijk om data & analytics schaalbaar over de hele organisatie uit te rollen.”

Die waardepropositie komt niet uit het niets. “Het bestaansrecht van onze tribe is samengevat in de missie “Tech and data for people and society”. Met technologie en data helpen we onze klanten met een financieel gezond leven leiden door ze inzicht te geven in hun uitgavenpatroon via de Rabo app. Dat doen we dankzij de data die we hebben en de instrumenten die we er mee kunnen bouwen.” Hij denkt even na en gaat verder, “In een breder maatschappelijk kader ontwikkelen we toepassingen om KYC (Know Your Customer) nog beter te kunnen uitvoeren. We kunnen slimmere technieken toepassen waardoor we sneller fraude detecteren en witwassers opsporen. Zo geven we invulling aan onze maatschappelijke taak als bank. En dat allemaal met behulp van data & analytics. Die vraagstukken, van technologie tot teams en processen, om daar je steentje aan bij te dragen. Dat is inhoudelijk absoluut mijn drive.”

Business Architect Data & Analytics Xander van Rooijen van Rabobank in gesprek met een collega op het hoofdkantoor in Utrecht

Architectuur voor en door iedereen

Maar daar blijft het niet bij voor Xander. Als Managing Business Architect heeft hij HR verantwoordelijkheden naar een klein team van Business Architecten en werkt inhoudelijk samen met circa 20 solution architects. Hij biedt ondersteuning, faciliteert waar nodig en coacht zijn teamleden om het beste uit zichzelf te halen. “Betekenisvol werk doen voor de bank, voor de maatschappij en voor mijn teamleden. Het is voor mij de mooiste combi die er is”

Xander gelooft niet in de rol van architect als iets dat op zichzelf staat. “Nee, zeker niet,” zegt hij stellig. “Uiteindelijk is de architectuur van de hele organisatie en moet iedereen er verantwoordelijk voor zijn. Een organisatie moet zo volwassen zijn dat het eigenaarschap neemt op de architectuur, onafhankelijk van je rol. Zolang dat nog niet gebeurt is het absoluut een noodzaak dat je architecten hebt om je daarbij te ondersteunen. Een architect kan onafhankelijker vanuit meerdere perspectieven kijken.”

Dat vraagt wel iets van zijn mensen en de nieuwe talenten die hij zoekt. “Dat klopt. Het is de verantwoordelijkheid voor ons als architecten om het samenspel te bewaken van klant, organisatie en onze collega’s. Het betekent dat je goed kunt uitleggen waar je naartoe wil met je architectuur. Hoe je mensen meekrijgt in jouw verhaal. Je storytellingskills en overtuigingskracht zijn daarom belangrijk.”

Een organisatie moet zo volwassen zijn dat het eigenaarschap neemt op de architectuur, onafhankelijk van je rol.
Xander van Rooijen - Business Architect Data & Analytics

Patronen

Xander praat vaker over de menselijke aspecten van zijn werk. In zijn zoektocht naar nieuw talent is dat niet anders. “Je moet naar meer kijken dan alleen processen en IT. Hoe kunnen mensen zich ontwikkelen en elkaar naar een hoger niveau brengen? Zijn het de mensen die onze visie kunnen invullen op een manier die we zelf nog niet kunnen? Dat vind ik belangrijk.”

“Als ik met mensen in gesprek ben, kijk ik altijd bewust hoe ze zich presenteren en met welk perspectief ze naar problemen kijken. Is dat vanuit nieuwsgierigheid en toekomstgericht? En denken ze vanuit patronen in plaats van strikte oplossingen? Kun je vanuit een abstract niveau naar de potentie van een denkrichting kijken, in plaats van alleen te zeggen of een bepaalde technologie beter is dan de andere? Dan ben ik geïnteresseerd in je!”

Business Architect Data & Analytics Xander van Rooijen van Rabobank onderweg naar het kantoor in Utrecht

Drijfveer

Xander heeft jarenlang bij de marine gewerkt om vervolgens de overstap te maken naar een carrière binnen de financiële wereld. Het lijken verschillende werelden, maar Xander ziet zeker overeenkomsten. Zoals hij zelf zegt, “Waar ik voor uit mijn bed kom is een bijdrage leveren aan het gezamenlijk oplossen van complexe vraagstukken. Want je doet het echt ergens voor. Je bent een onderdeel van de keten.” Hij verwijst naar zijn tijd bij de marine.

“Op een schip is elke functie belangrijk. Ongeacht wat je doet, je hebt een belangrijke rol, op dat moment, op die plek. Dat is een belangrijke gedachtegang, als je dat snapt. Het geldt net zo goed voor mijn huidige rol als architect. Ik ben een schakel in een veel grotere keten, waarin we met elkaar bijdragen aan een groter doel. Daarom is het van belang dat je samenwerkt met mensen die daar ook weer bij kunnen helpen. Die iets kunnen toevoegen. Dat maakt het hartstikke gaaf. Dat je het met elkaar doet. We dragen allemaal bij aan de keten van een gezond en veilig financieel klimaat.”

De aantrekkingskracht van Rabobank is voor Xander voelbaar. “We zijn een internationale speler en op veel gebieden actief. Het is een grote en complexe organisatie waardoor je als architect altijd wel je eigen uitdaging kunt vinden. Het is mijn missie om het eigenaarschap van de architectuur in de organisatie te leggen en bij iedereen het architectuur-denken te adopteren. Daar ben ik elke dag vol passie mee bezig.”

Aan de slag als Business Architect?