We zetten ons in voor het verkleinen van de kansenongelijkheid in de stad.
René Bakker
Manager Marktteams

Huiswerk begeleiding Crescendo

Door de tijdelijke sluiting van scholen dreigen kinderen in kwetsbare wijken een leerachterstand op te lopen en in sommige gevallen zelfs uit beeld van de school te raken. Juliette van der Pant en René Bakker hebben basisschool Crescendo benaderd met de vraag of wij hierbij kunnen helpen. 10 collega’s helpen op dit moment 10 kinderen uit groep 8 wekelijks twee uurtjes, en soms meer, met hun huiswerk. Kinderen worden geholpen met rekenen, taal en boekverslagen maar er is ook tijd om te praten over wat ze bezighoudt. Denk aan het mogelijke missen van een mooi afscheid van de basisschool en de spanning die de overstap naar de middelbare school met zich meebrengt. Het is mooi om te zien dat collega’s van RGO en Rabobank Amsterdam zich samen maatschappelijk inzetten voor het verkleinen van de kansenongelijkheid in de stad.

Metropoolregio Amsterdam
Bekijk deze locatie